Projekty Českého centra Brusel

„Záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti.”  

Václav Havel (#GrowOurHumanity)