Alžběta Bačíková v BOZAR

13. 10. 2020 17. 01. 2021

Alžběta Bačíková (*1988) je česká audiovizuální vizuální umělkyně původem z Prahy. 13. 10. 2020 – 17.1. 2021 bude v BOZAR k vidění její projekt, který se představí v rámci oslav výročí 250 let od narození skladatele Ludwiga van Beethovena.

Bačíková se ve své tvorbě se nejvíce zaměřuje na audiovizuální záznam a video instalace. Je absolventskou Fakulty výtvarných umění v Brně (Ateliér malířství 2 Luďka Rathouského a Jiřího Franty), a doktorského programu tamtéž. Umění se věnuje nejen prakticky, ale rovněž ho zkoumá po teoretické stránce. Absolvovala výzkumný pobyt v Centru pro současné umění v Tel Avivu a v roce 2017 se zúčastnila prestižní rezidence v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Mezi její další úspěchy se řadí rezidence na Art in General v New Yorku a Vídni. V roce 2018 získala nominaci na prestižní cenu Jindřicha Chalupeckého. V současné době působí také jako vedoucí online platformy Artyčok.TV.  

Její projektEncounter (2018) vznikl za účasti dvou protagonistů se zrakovým a sluchovým postižením. Samotný proces výroby filmu, ale i jeho finální výstup se přizpůsoboval osobám s podobnými formami postižení.

Bačíková se ve své tvorbě mimo jiné věnuje dokumentárnímu žánru. Zkoumá jeho fenomén v současném umění. Tématu dokumentární tvorby se rovněž věnovala na akademické úrovni.

DJ

Jaké to je žít život jako neslyšící? Projekt založený na spolupráci s protagonistou, sluchově postiženým českým hercem, kameramanem a tvůrcem Macem Henzelem,se snaží najít odpověď a přiblížit každodenní realitu lidí, kterým chybí jeden ze základních smyslových orgánů, sluch.

V temném tanečním klubu Mac prezentuje ukázky ze své autobiografické knihy Fuchsia.V knize přináší svědectví o tom, jak probíhá život člověka, jehož mateřským jazykem je znaková řeč. Co obnášelo stěhování z Prahy do Londýna a jaké nástrahy čekají na ty, kteří si hudbu nemohou užít tak, jako zbytek populace? Neslyšící jsou sice o hudební zážitek ochuzení, v mnohých případech jsou však svůj handicap schopni kompenzovat nesmírnou představivostí. Což je právě Macův případ. Příběh přináší autentické svědectví o tom, jak neztratit naději a zároveň se vypořádat s jinakostí. Mac se definuje nejen jako neslyšící, ale také jako homosexuál. Když jste ,,jiný“ může být cesta ke šťastnému životu klikatá, nikoli nemožná.

Dokument provázený emotivními záběry vede k zamyšlení, ale především pokládá socioekonomické otázky ze života menšin. Mac je více než poutavým vypravěčem.

Kdy: 13. 10. 2020 – 17. 1. 2021

Kde: BOZAR

Více info (vstupenky): ZDE

Foto: Snímek z dokumentu DJ

Ilustrace: Archiv web Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Informace o události

  • Název události: Alžběta Bačíková v BOZAR
  • Datum: 13. 10. 2020 17. 01. 2021
  • Místo konání: České centrum Brusel

Podobné události