GROW OUR HUMANITY

Een Campagne die aan de ontwakende wereld wat humanistische inspiratie geeft in de openbare ruimte van Elsene / Brussel

“De tragiek van de moderne mens is niet dat hij steeds minder weet over de betekenis van zijn eigen leven, maar dat die hem steeds minder interesseert.” – Václav Havel

In 2020 staat de hele wereld voor een globale uitdaging. Terwijl we de epidemie met alle noodzakelijke middelen – wetenschappelijke, sociale en economische – proberen te bestrijden, denken we er ook over na hoe de wereld eruit zal zien als de crisis voorbij is. Een dieper begrip van onze situatie houdt in dat we rekening houden met de verandering van de manieren waarop we als mensheid met de wereld omgaan. Deze reactie kan niet alleen draaien om nummers, statistieken en grafieken – m.a.w. we moeten weer doen voor de wereld dan we de afgelopen eeuwen hebben gedaan.

#GrowOurHumanity in Brussel, juni 2020

Humanisme benadrukt de verantwoordelijkheid van de mens tegenover de wereld. Als een filosofie en gedachtegoed heeft het de mensheid al vele malen van donkere plekken geleid.

Door citaten van Václav Havel, Jan Patočka en andere beroemde politieke humanisten, openbaar te maken, willen we een toekomstvisie stimuleren met een nadruk op humanisme.

Art is an Art is an Absolute Play: Jan Patočka on Art and Literature (10 december 2020)