Czech institutions

Velvyslanectví České republiky v Belgii

154, Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles – Ixelles
tel.: +32 2 641 89 30
fax: +32 2 641 89 31
e-mail: [email protected]
web: http://www.mzv.cz/brussels/

Konzulární oddělení velvyslanectví České republiky v Belgii - voličské průkazy, oficiální dokumenty (OP, pas, rodný list), víza
154, Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles - Ixelles
tel. : + 32 2 6418 930
fax: + 32 2 6418 944
e-mail: [email protected]
web: http://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularni_a_vizovy_usek/o_cinnosti_konzularniho_a_vizoveho_useku.html

Stálé zastoupení ČR při Evropské unii
15, Rue Caroly
1050 Bruxelles
tel.: +32 22139111
fax: +32 2 2139 185
e-mail: [email protected]
web: www.mzv.cz/EU

Stálá delegace České republiky při NATO
Boulevard Léopold III.
1110 Bruxelles
tel.: +32 2 7071 727, +32 2 7071 196
fax: +32 2 7071 703
e-mail: [email protected]
web: www.mzv.cz/nato.brussels

HONORÁRNÍ KONZUÁLTY V BELGII


Honorární generální konzulát České republiky v Antverpách
11, Kaaskantmolenstraat
1840 Anvers
fax: +32 5205728
e-mail: [email protected]
web: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_antverpy.html

Honorární konzulát České republiky v Lutychu
Hotel de Ville, Place du Marché 2
4000 Liége
tel.: +32 (0) 4221 80 36
fax: +32 (0) 4221 81 42
e-mail: [email protected]
web: http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/belgie_honorarni_konzulat_lutych.html

Honorární konzulát České republiky v Namuru
6, Rue Fernand Danhaive
5002 Saint-Servais-Namur
tel.: +32 8 1731 848
fax: +32 8 1734 751
e-mail: [email protected]
web: http://www.mzv.cz/brussels/cz/konzularni_a_vizovy_usek/honorarni_konzulaty/honorarni_konzularni_urad_v_namuru.html

KANCELÁŘE KRAJSKÝCH ÚŘADŮ A MĚST V BRUSELU

Hlavní město Praha – Pražský dům
16, Avenue Palmerston
1000 Brusel
tel.: +32 2 2309 491
fax: +32 2 2309 535
e-mail: [email protected]
web: www.prague-house.eu

Jihomoravský kraj
31, Place de Jamblinne de Meux
1030 Brusel - Schaerbeek
tel: + 32 473 190 818, +32 (0)22139570
e-mail: [email protected]
web: http://www.kjmk.eu/cz/domu

Plzeňský a Pardubický kraj
31, Place de Jamblinne de Meux
1030 Brusel - Schaerbeek
tel: +32 473 530 951, +420 377 195 583
e-mail: [email protected]
web: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/evropska-kancelar-plzenskeho-kraje-v-bruselu

Středočeský kraj
Zastoupený agenturou Access EU! - EEIG
Square de Meeûs 21
1050 Brusel
tel.: +32 790 882 829
e-mail: [email protected]

Kraj Vysočina
31, Place de Jamblinne de Meux
1030 Brusel - Schaerbeek
tel (CZ): +420 564 602 367
GSM (CZ): +420 724 650 265
email: [email protected]
web: http://www.kr-vysocina.cz/uvod/d-4000048/p1=1181

Svaz měst a obcí ČR
1, Square De Meeûs
1050 Brusel
tel.: +32 2 2138 180
tel.: +420 234 709 719 ou des lignes 718 a 717
web: www.smocr.cz

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
19A/D avenue des Arts
1000 Brusel
tel.: +32 2 502 07 66, +32 2 502 80 91
e-mail: [email protected]
web: www.cebre.cz

CZELO – Česká kancelář pro výzkum a vývoj
98, Rue du Trône
1050 Brusel
tel.: +32 (0) 2 514 6672
e-mail: [email protected]
web: http://www.czelo.cz/