Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

19-nov.-2015 19:00

Tentoonstelling “Villa Tugendhat” in Ghent

Een tentoonstelling over de geschiedenis van Villa Tugendhat, van begin tot heden. De faculteit Architectuur van de Katholieke Universiteit Leuven, in samenwerking met het Tsjechisch Centrum in Brussel en de vertegenwoordiging van de regio Zuid-Moravië en van de stad Brno, nodigen u uit op de opening van deze tentoonstelling: pandgang van de Campus Sint-Lucas Gent op 19 november 2015, om 19 uur.

Over de tentoonstelling

De tentoonstelling over villa Tugendhat bestaat uit 14 volledige thematische onderwerpen. Op brede panelen met archieffoto’s en hedendaagse beelden die met teksten zijn aangevuld zullen de bezoekers de gelegenheid krijgen een korte geschiedenis van de villa vanaf de bouw ervan tot op onze dagen te zien. Het ontwerp van de tentoonstelling werd uitgewerkt door het Studie- en Documentatiecentrum van villa Tugendhat in Brno in samenwerking met grafisch studio Atelier Židlický.

In het kader van de inhuldiging zullen de volgende films vertoond worden:

Het lot dat Tugendhat heet, Tsjechische Republiek, 52 min, 2012
Regisseur Rudolf Chudoba van deze docufilm onthult niet alleen de lotsbestemmingen van de beroemde familie uit Brno, maar doet eveneens de geschiedenis van de villa en de restauratie ervan uit de doeken.

Villa Tugendhat, Tsjechische Republiek, 34 min, 2014
Verwerking van de monumentenrestauratie 2010-2012
Onuitgegeven beelden en gesprekken bieden de toeschouwers een zicht op het restauratieproces van villa Tugendhat tussen 2010-2012.

Korte geschiedenis van de villa

De villa Tugendhat in Brno, die door architect Mies van der Rohe ontworpen werd, is een merkwaardig voorbeeld van de internationale stijl in de moderne beweging binnen de bouwkunst zoals die zich in de loop van de jaren 20 heeft ontwikkeld. De bijzondere waarde ervan ligt in de verwerking van vernieuwende ruimtelijke en esthetische begrippen met als doel tegemoet te komen aan de nieuwe behoeftes verbonden aan een levenswijze waarbij geput wordt in de middelen die de moderne industriële productie aanbood.


De villa wordt tussen 1929 en 1930 in Brno, in de Tsjechische Republiek opgetrokken voor Fritz Tugendhat en zijn gemalin Alfreda en zeer vlug werd deze tot icoon van de moderne architectuur. De Tugendhats, die joden waren, sloegen op de vlucht toen de Nazi-inval in hun land werkelijkheid dreigde te worden. Ze vertrekken naar Zwitserland, dan naar Venezuela om zich uiteindelijk in Zwitserland te vestigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de villa opeenvolgend door de Duitsers bezet die er een studiebureau van de Messerschmitt fabrieken in hadden ingericht, dan door de Russen. Bij deze bezettingen werd de villa geplunderd. In 1955 werd de villa staatseigendom en werd er een heropvoedingscentrum voor kinderen in ingericht. In 1963 werd villa Tugendhat uitgeroepen tot cultureel monument  en ze onderging een restauratie waarvan de kwaliteit te lijden had onder de omstandigheden van de Koude Oorlog, inderdaad was in het toenmalige Tsjechoslowakije invoer van zeldzaam hout uit Brazilië nogal ingewikkeld en ersatzproducten die min of meer overtuigend waren, kwamen daarbij te pas. De villa bleef dicht van januari 2010 tot februari 2012 om grondige renovatiewerken te ondergaan. Ze is nu open voor het publiek en het stadsbestuur van Brno organiseert er culturele en mondaine events. In december 2001 kwam Villa Tugendhat op de lijst van het UNESCO-werelderfgoed te staan.

Datum: 19 november, 19u00

Plaats: Campus Sint-Lucas Gent,Hoogstraat 51, 9000 Gent

     

Plaats:
Hogeschool Sint-Lucas, Hoogstraat 51, Gent
Datum:

19-nov.-2015 19:00

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk