Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

1-aug.-2015 - 30-jun.-2016

Tsjechische taal in België

De Tsjechische Centrum in Brussel brengt u informatie over cursussen in de Tsjechische taal in België.

Avondlessen

Het Centrum voor Tsjechische Studies aan Université libre de Bruxelles (ULB) organiseert ook dit jaar avondlessen Tsjechisch. De lessen beginnen in september op campus Solbosch van de ULB. 
Meer informatie kan u bekomen op de webpagina http://www.ulb.ac.be//philo/cet/cours.html#soir. U kan eveneens de professor rechtstreeks contacteren via het e-mailadres jelinkova.adela@yahoo.com.
 
Tsjechische school zonder grenzen – cursus Tsjechische taal voor volwassenen.

Plaats: de cursussen worden gegeven in het lokaal van de Tsjechische school zonder grenzen (Česká škola bez hranic - ČŠBH Brusel), A. Buyllaan 152, 1050 Brussel (Elsene).
Docent: Olga Schmalzriedová (Podzimková)
Voor meer inlichtingen gelieve zich te wenden tot czech.in.belgium@gmail.com.
 
Tsjechisch aan de Universiteit

Studenten aan de ULB kunnen eveneens Tsjechisch studeren. Ze doen dat op het departement Moderne Talen en Literatuur van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, optie Slavische talen.
Meer informatie vindt u op de webpagina http://www.ulb.ac.be/philo/slavistique/slavistique.html.

In combinatie met het Nederlands en een van de volgende vreemde talen: Duits, Engels of Frans, wordt het Tsjechisch op academisch niveau onderwezen in de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent. Het Tsjechisch wordt er aangeboden in het kader van een volwaardig bachelor-masterprogramma dat leidt tot een master in het Vertalen, in het Tolken of in de Meertalige Communicatie. In het academiejaar 2013-14 staan de vakken van de masterrichtingen open, onder voorwaarden, voor externe studenten. De taalvakken worden zeer praktisch gericht, zonder dat het academisch aspect uit het oog verloren wordt.

Verder biedt de vakgroep een extra eenjarige opleiding, dat recht geeft op een getuigschrift, nl. het postgraduaat Conferentietolken in de taalcombinatie Tsjechisch-Nederlands-derde taal (Engels / Duits / Frans).

Aan de Universiteit Gent wordt het Tsjechisch eveneens gegeven als een keuzevak voor de studenten Slavische talen en culturen. Hier ligt de nadruk vooral op de verwerving van de taalbeginselen.

Plaats:

Datum:

Van: 1-aug.-2015
T/m: 30-jun.-2016

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk