Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

6-jun.-2013 - 18-aug.-2013

Zbyněk Baladrán en Jiří Kovanda zullen tentoonstellen in Wiels te Brussel in het kader van de "Film as Sculpture"

Tussen 6 juni en 18 augustus 2013, zal in Wiels, Centrum van Hedendaagse Kunst te Brussel, de tentoonstelling "Film as Sculpture" plaatsvinden. De Tsjechische Republiek zal er vertegenwoordigd zijn door Zbyněk Baladrán en Jiří Kovanda met hun gemeenschappelijk project, "The Nervous System". De vernissage van de tentoonstelling vindt plaats op 6 juni om 19u00. Boeken van uw plaats is niet verplicht.

Film as Sculpture kijkt naar een nieuwe generatie kunstenaars en het 'probleem' waar een aantal onder hen hardnekkig mee lijkt te worstelen: hoe werken creëren die ofwel tussen de twee schijnbaar tegenstrijdige media – namelijk een van meest klassieke vormen uit kunstgeschiedenis, beeldhouwkunst en haar schijnbaar tegendeel, film (of video) – inzitten, ofwel ze op een of andere manier behandelen. Want hoewel film meestal in wezen wordt gezien als bewegend, temporeel en immaterieel, een oneindig reproduceerbare verzameling van vluchtige beelden en flikkerend licht (of, in het geval van video, pixels, en een al even immateriële digitale code), is beeldhouwkunst bijna per definitie een solide, halsstarrig ding, niets minder dan de letterlijke poging om een blijvende vorm te geven aan materie. Deze groepstentoonstelling onderzoekt de groeiende belangstelling van jonge kunstenaars om doorheen de specifieke kenmerken van beeldhouwkunst en film te denken, door hybride objecten te creëren die op beide tradities tegelijk reageren, ze beide bewonen en bevragen.

De respons van deze beeldende kunstenaars op wat we 'film' of 'sculptuur' zouden kunnen noemen, varieert aanzienlijk van geval tot geval. De selectie vertegenwoordigt een staalkaart van enkele van de meest interessante voorbeelden uit de hele wereld. Het betreft werken van kunstenaars die de taak op zich hebben genomen om doorheen beide media te denken en die deze onderneming centraal hebben geplaatst in hun praktijk. De hier getoonde werken zijn noch louter filmisch, noch uitsluitend sculpturaal. Elk van deze projecten, hoezeer ze ook van elkaar mogen verschillen, slaagt erin een kritisch effect te bereiken: ze verschuiven film van zijn traditioneel geconcipieerde (temporele) beeld-producerende functie, in de richting van zijn (ruimtelijke) sculpturale mogelijkheden, en omgekeerd gebeurt hetzelfde met sculptuur. Het gevolg is dat geen van beide mediazuiver of verkalkt is, noch onaangevochten blijft, maar dat ze in plaats daarvan bouwstenen worden die op nieuwe manieren gebruikt worden, en die nieuwe betekenissen genereren.

Kunstenaars: Rosa Barba, Zbyněk Baladrán & Jiří Kovanda, Ulla von Brandenburg, João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Rachel Harrison, Žilvinas Kempinas, Elad Lassry, Karthik Pandian en Bojan Šarčević.

Curator: Elena Filipovic.

WIELS, Centrum voor hedendaagse kunst, Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel

Meer informatie: http://www.wiels.org/

 

Plaats:

Wiels, Avenue Van Volxem 354

Datum:

Van: 6-jun.-2013
T/m: 18-aug.-2013

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk