Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

21-okt.-2020 11:00 - 22-okt.-2020

Manneken Pis heeft een kostuum met de Tsjechische blauwdruk

[ENGLISH VERSION BELOW] - photo-gallery here.

(NL) Manneken Pis, het symbool van Brussel, zal op 21 oktober voor het eerst een kostuum dragen dat geschonken is door Tsjechië. Het kostuum heeft een eigentijdse snit, maar de stof is een traditionele blauwdruk die in 2018 op de UNESCO-lijst van cultureel erfgoed is ingeschreven - en dus een eerbetoon is aan zowel traditionele ambachten als modeontwerp.

De ceremonie van overhandiging van het kostuum vindt plaats op 21 oktober om 11 uur in het Stadhuis van Brussel en is tevens een viering van de Tsjechische nationale feestdag. De Tsjechische Republiek zal zo de eeuwenoude traditie van het overhandigen van kostuums voor Manneken Pis aan de stad Brussel voortzetten, die waarschijnlijk werd opgericht door Lodewijk XIV. "In de tijd dat het vrijwel onmogelijk is om nationale feestdagen te vieren met sociale of culturele evenementen, willen we er op zijn minst een herinnering geven dat cultureel erfgoed springlevend is", aldus de ambassadeur van de Tsjechische Republiek bij het Koninkrijk België, H.E. Pavel Klucký.

Het evenement wordt georganiseerd door de Ambassade van de Tsjechische Republiek in het Koninkrijk België en Tsjechisch Centrum Brussel. Het kostuum is ontworpen door Alice Klouzková - een modeontwerpster, docent en curator die zich al lang bezighoudt met traditionele ambachten en het gebruik ervan in hedendaagse kleding. Ze leidt ook het Atelier of Fashion Design aan de hedendaagse kunstacademie Scholastika.

“Alice Klouzková werkt met blauwdruk met groot respect en kennis van zijn lange en unieke traditie, terwijl ze het tegelijkertijd toepast op de hedendaagse mode. Het kostuum in de blauwdruk van Manneken Pis laat dus zien dat in Tsjechië zowel ambachten als hedendaags modeontwerp in een uitstekende vorm verkeren”, aldus Jitka Pánek Jurková, directrice van het Tsjechisch Centrum Brussel.

Blauwdruk is een oude techniek van textieldruk waarbij gebruik wordt gemaakt van houten vormen en indigo, het resulterende patroon is dus blauw en wit. In Tsjechië heeft de techniek een lange traditie en werd vooral in de 19e eeuw wijdverspreid populair. Tegenwoordig bewaken twee werkplaatsen nog steeds de traditie - in Olešince en in Strážnice. In 2018 werd blauwdruk toegevoegd aan de UNESCO Cultureel Erfgoedlijst na een gezamenlijke nominatie van Tsjechië, Slowakije, Oostenrijk, Duitsland en Hongarije.

Manneken Pis heeft nog geen kostuum uit Tsjechië ontvangen. Tsjechië voegt zich dus dit jaar bij andere landen - zoals de Verenigde Staten, Japan, Frankrijk enz. - die hun kostuums al hebben aangeboden. De feestelijke overdracht vindt plaats op 21 oktober om 11 uur in het Stadhuis van Brussel en daarna wordt het kostuum tot 15 uur tentoongesteld op het standbeeld van Manneken Pis. Het is een gewoonte om Manneken Pis in de daaropvolgende jaren in kostuum te kleden ter gelegenheid van de nationale feestdagen van het betreffende land. Deze oktober zal dus hopelijk niet de laatste keer zijn dat Manneken Pis de blauwdruk draagt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(EN) Manneken Pis, the symbol of Brussels, will on the 21st of October for the first time wear a costume donated by the Czech Republic. The costume has a contemporary cut but the fabric is a traditional indigo print that has been inscribed on the UNESCO Cultural Heritage List in 2018 – and thus is a tribute to both traditional craft and fashion design.

The ceremony of handing over of the costume will take place at the City Hall of Brussels on the 21st of October, 11 am, and will also commemorate the Czech national holiday. The Czech Republic will thus follow up on centuries-old tradition of handing over of costumes for Manneken Pis to the City of Brussles that was probably started by Louis XIV. “In the times when it is virtually impossible to celebrate national holidays with social or cultural events we want to offer at least a small reminder that cultural heritage is very much alive,” says the Ambassador of the Czech Republic to the Kingdom of Belgium, H.E. Pavel Klucký.

The event is organized by the Embassy of the Czech Republic to the Kingdom of Belgium and Czech Centre Brussels. The costume was designed by Alice Klouzková a fashion designer, lecturer and curator that has been engaged for a long time with traditional crafts and their use in contemporary clothing. She also leads the Atelier of Fashion Design at the contemporary arts school Scholastika. 

“Alice Klouzková works with indigo print with a great respect and knowledge of its long and unique tradition while applying it at the same time in contemporary fashion. The indigo print costume of Manneken Pis thus shows that in the Czech Republic, both crafts as well as contemporary fashion design are in a great form,” says Jitka Pánek Jurková, Director of Czech Centre Brussels.

Indigo print is an ancient technique of textile print that uses wooden forms and indigo, the resulting pattern is thus blue and white. In the Czech Republic, the technique has a long tradition, reaching a widespread popularity especially in the 19th century. Today, two workshops still guard the tradition – in Olešince and in Strážnice. In 2018, indigo print was added on the UNESCO Cultural Heritage List following a joint nomination of the Czech Republic, Slovakia, Austria, Germany and Hungary. 

Manneken Pis has not yet received a costume from the Czech Republic. The Czech Republic will thus this year join other countries – such as the United States, Japan, France, etc. – who have already offered their costumes. The celebratory handover will take place on the Brussels City Hall on the 21st of October at 11 am and after that, the costume will be exhibited on the statue of Manneken Pis until 3 pm. It is a custom to dress Manneken Pis in the costume in the following years on the occasion of the state holidays of the respective country. This October will thus hopefully not be the last time when Manneken wears indigo print.  

(c) Czech Centre Brussels / Ingrid Mihalová (foto)

 

Video (c) UNESCO on blueprint technique

 

 

 

Plaats:

Datum:

Van: 21-okt.-2020 11:00
T/m: 22-okt.-2020

Georganiseerd door:

České centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk