Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

26-okt.-2019 13:00 - 17:00

Remembering 1989 "carte blanche" tours

English Below

Tijdens het bijzondere jaar 1989 vinden revoluties plaats in alle landen achter het IJzeren Gordijn en beëindigen ze het communistische regime. Hoe is het jaar van grote revoluties nog steeds relevant? Wat leert de tijd van toen ons vandaag? Kunnen kunstenaars een nieuw sociaal bestel (?) vormgeven? Mogen ze de ambitie koesteren? En wat leeft er vandaag? – drie decennia later – nog van het nalatenschap van artiesten en activisten van de generatie uit 1989? Een tentoonstelling in het Huis van Europese Geschiedenis die rondleidingen aanbiedt met deelnemers van toenmalige evenementen. 

Met betrekking tot het evenement van het Tsjechische Centrum en sponsors van Revolution is not a Garden party, dat op 27 oktober in BOZAR zal plaats vinden, bereidt het HEG een gesprek voor met deelnemers van de revoluties van 1989. Artiesten uit de Tsjechische Republiek, Slovakije en Estland accepteerden de uitnodiging. De bezoeker kan met hen de tentoonstelling doorlopen.

Tamara Moyzes, Kristina Norman, Jiří Přibáň en Martin Zet – activisten, artiesten, intellectuelen. Op zaterdag zullen enkele rondleidingen plaatsvinden tussen 13.00 uur en 17.00 uur, waarin de artiesten hun standpunten van deze tijden zullen delen. Het evenement omvat een concert van het Litouwse koor BE LIETAUS en het Estse koor BEENE die liedjes van vergaderingen en demonstraties van de jaren 80’ zullen zingen.

 

Tamara Moyzes is een politiek betrokken en internationale kunstenaar uit de Slowaakse Republiek, die woont en werkt in Praag, Tsjechië. Ze produceert videokunst, die vaak wordt gepresenteerd in installatievorm. Haar werken tonen een engagement voor artistiek activisme, en zij gelooft dat kunst een vorm van gericht protest is dat sociale omstandigheden zou moeten ontmaskeren. Op grond van haar afkomst en haar leven op verschillende locaties werkt Tamara Moyzes vanuit het perspectief van de kruising van minderheden, bijvoorbeeld van de Joden of van de Roma.

Kristina Norman is een in Tallinn gevestigde kunstenaar wiens interdisciplinaire praktijk video-installaties, sculpturale objecten, stedelijke interventies, evenals documentairefilms en optredens omvat. Het werk van Norman is gewijd aan de verkenning van het politieke potentieel dat hedendaagse kunst biedt in het omgaan met de kwesties van mensenrechten en de politiek van het geheugen.

Jiří Přibáň is professor van rechtstheorie, filosofie en sociologie aan de Karelsuniversiteit in Praag. Hij was ook gastprofessor en geleerde aan verschillende universiteiten over de hele wereld. Jiří Přibáň heeft veel gepubliceerd op het gebied van sociale theorie en juridische rechtssociologie filosofie, grondwettelijk en Europees rechtsvergelijkend recht en theorie van de mensenrechten. Hij is een hoofdredacteur van het Journal of Law and Society en een regelmatige medewerker aan Tsjechische en internationaal media.

Martin Zet is een visueel en performancekunstenaar uit Tsjechië. Hij woont en werkt in Libušín in de buurt van Kladno. In zijn werk schakelt Zet de hulp in van replica's van specifieke zichtbare kenmerken die verwijzen naar hun betekenis. Hij maakt gebruik van de mogelijkheden van de onderlinge uitwisseling tussen wat dichtbij en veraf is, het bekende en onbekende, het gesproken en onuitgesproken, en het concrete en abstracte.

 

Datum: 26 oktober vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur

Plaats: Huis van European Geschiedenis, Belliardstraat 135, Brussels

Gratis toegang.

De rondleiding zal in het Engels zijn. Programma en registratie link zal tijdig toegevoegd worden.

 

 


 

In one astonishing year, 1989, a revolutionary wave swept away the Iron Curtain and led to the collapse of the communist regimes of Central and Eastern Europe within a few years. How is the memory of this unique year still relevant and alive today? What is the legacy of this period for individuals, nations and the continent? How can the events and actors of 1989 inspire engaged citizens today?

 

In conjunction with the event Revolution is not a garden party organised by Czech Centre Brussels and partners at Bozar on 27th October, the House of European History is inviting artists and activists from Central and Eastern Europe to share with visitors their own views on the exhibitions, with a focus on its sections devoted to 1989 and the period around it. Come and join our guests in the galleries to discover fresh and unique perspectives on the House of European History’s transnational narrative, messages and objects.

Find out below who are the guests, invited by the national cultural institutes and embassies in Brussels, who will give "carte blanche" tours in the museum on the afternoon of 26 October. The event will also include a concert by the Brussels-based Estonian choir BEENE and Lithuanian choir BE LIETAUS featuring songs from spontaneous gatherings and mass singing demonstrations back in the late 1980s.

 

Tamara Moyzes is a politically engaged and international artist from the Slovak Republic, who lives and works in Prague, Czech Republic. She produces video art, which is often presented in installation form. Her works show a commitment to artistic activism, and she believes that art is a form of pointed protest that should unmask social conditions. By virtue of her origins and her life at various locations, Tamara Moyzes works from the perspective of the intersection of minorities, for example of the Jews or of the Roma.

Kristina Norman is a Tallinn-based artist whose interdisciplinary practice includes video installations, sculptural objects, urban interventions, as well as documentary films and performances. Norman’s work is devoted to the exploration of the political potential that contemporary art offers in dealing with the issues of human rights and the politics of memory.

Maja & Reuben Fowkes are co-founders of the Translocal Institute for Contemporary Art, an independent research platform focusing on the art history of Central Europe and contemporary ecological practices. They head the Postsocialist Art Centre (PACT) at the Institute of Advanced Studies, University College London and co-direct the Getty Foundation-supported program Confrontations: Sessions in East European Art History.

Jiří Přibáň is a professor of legal theory, philosophy and sociology from Charles University in Prague. He was also visiting professor or scholar at various universities around the world. Jiří Přibáň has published extensively in the areas of social theory and sociology of law, legal philosophy, constitutional and European comparative law, and theory of human rights. He is an editor of the Journal of Law and Society and a regular contributor to Czech and international media.

Martin Zet is a visual and performance artist from Czech Republic. He lives and works in Libušín near Kladno. In his work, Zet enlists the aid of replicas of specific visible features to reference their meaning. He makes use of the possibilities of the mutual interchange between the nearby and faraway, the known and unknown, the spoken and unspoken, and the concrete and abstract. 

 

Schedule:

13.00 "Singing Revolution" Concert

Tours:

14.00 Tamara Moyzes

14.30 Maja & Reuben Fowkes

15.00 Martin Zet

16.00 Kristina Norman

17.00 Jiří Přibáň


When: 26 October 1pm–6pm

Where: House of European History, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles

Free entry

Registration over this link

 

The tours will be held in English.

 

Plaats:

House of European History, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles

Datum:

26-okt.-2019 13:00 - 17:00

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk