Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Programma:

11-nov.-2019 - 21-nov.-2019

1989: Fluwelen Revolutie

English below

De demonstratie tegen het totalitair regime in 1989, de week van Palach in januari 1989, 17 november 1989 en de boeiende sfeer. Exclusieve tentoonstelling laat iconisch foto´s van de destijds beste Tsjechische fotografen zien. Die legden belangrijke momenten van de moderne Tsjechische geschiedenis vast. Het Tsjechisch Centrum Brussel heeft met partners een bijzondere fototentoonstelling gemaakt, waarvan de opening op maandag 11 november om 18.00 uur zal plaatsvinden in het Berlaymontgebouw, hoofdgebouw van de Europese Commissie.

1989: Fluwelen Revolutie. Het eind van het totalitair regime in Tsjecho-Slowakije
Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Fluwelen Revolutie organiseert het Tsjechisch Centrum in Brussel — samen met Europese Commissie, de Permanente Vertegenwoordiging van de Tsjechische Republiek aan de EU en de Permanente Vertegenwoordiging van de Slowaakse Republiek aan de EU — een herdenkingsfototentoonstelling ter herinnering aan het revolutionaire jaar ‘89. Op de afzonderlijke panelen kunnen bezoekers werken van belangrijke Tsjechische fotografen zien die door de zoeker de belangrijkste gebeurtenissen van de Fluwelen revolutie aan het bekijken waren. Foto's van Karel Cudlín, Jan Šibík, Petr Matička en anderen leggen vanuit verschillende perspectieven één onderwerp vast: de overgang van het communistische regime naar een democratische ruimte. Persoonlijkheden zoals Václav Havel, mensen met protestborden of het vertrek van Sovjet-troepen uit Tsjechoslowakije in de vroege jaren negentig ontbreken daar niet.

Naast het weerspiegelen van de revolutionaire periode, is er nog een gemeenschappelijke lijn tussen foto's — de vorm van zwart-witfotografie. “Qua inhoud is de zwart-witfoto sterker dan de kleurenfoto. Als er geen reden is voor de kleur, leidt dit af ”, zegt Jan Šibík, een van de fotografen. Iconische foto's worden ook aangevuld met de bijhorende teksten van Jiří Suk, een historicus van de Academie voor Wetenschappen van Tsjechië, en de hele tentoonstelling wordt georganiseerd door curator en fotograaf Dana Kyndrová.

Dansvoorstelling van de groep AkoDoma en live-tekening met Matin 3ax zullen deel van de opening namen. 

The demonstration against the totalitarian regime in 1988, Palach’s Week in January of 1989, November 17, 1989, and the thrilling atmosphere that followed. Exclusive exhibition brings together iconic pictures by 15 leading Czech photographers capturing ground-breaking moments in modern Czech history. Czech Centre Brussels with partners prepared a unique photo exhibition and the opening will be held on Monday 11 November at 6pm in Berlaymont building, headquarters of the European Commission. 

 

1989: Velvet Revolution. The end of the totalitarian regime in Czechoslovakia

On the occasion of 30th anniversary of the Velvet Revolution, the Czech Centre Brussels – in cooperation with the European Commission, Permanent Representation of the Czech Republic to the EU and Permanent Representation of the Slovak Republic to the EU – organizes a commemorative photo exhibition remembering the revolutionary year 89'. The exhibition will be held under the auspices of the European Commissioners Věra Jourová and Maroš Šefčovič. The opening will be attended by the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic Tomáš Petříček tbc and Miroslav Lajčák, Minister of Foreign Affairs of the Slovak Republic. 

On the individual panels, visitors can see works of significant Czech photographers who were watching the key events of the Velvet Revolution. Photos by Karel Cudlín, Jan Šibík, Petr Matička and others capture from different perspectives one topic – the transition of communist regime into a democratic space. They captured the leading personalities such as Václav Havel and the overwhelming atmosphere at 1989 demonstrations but also departure of Soviet troops from the Czechoslovakia in the early 1990s.

Besides reflecting the revolutionary period, there is another common line between photos – the form of black and white photography. “In case of content, the black and white photo is stronger than the colour one. If there is no reason of the colour, it distracts,” Jan Šibík, one of the photographers, mentions. Texts by Jiří Suk, historian of the Academy of Sciences of the Czech Republic, complement these now iconic pictures .Exhibition is organized under the curatorial direction of photographer Dana Kyndrová.

Dance performance by the group AkoDoma and live drawing by Matin 3ax will be part of the opening.


When: Opening  will be held on 11 November at 6pm, exhibition accessible to the external visitors on appointment only (please contact ccbrussels@czech.cz).

Entry to the exhibition opening upon registration!

EC badge holders can register here: http://bit.ly/2oXrixJ

If you do not hold an EC entry badge, please register here: http://bit.ly/2JaEXZ5

 

Where: Berlaymont, Rue de la Loi 200, 1000 Brussels

 

 

 

 

Plaats:

Datum:

Van: 11-nov.-2019
T/m: 21-nov.-2019

Georganiseerd door:

In samenwerking met het Tsjechisch Centrum


Herinnering
Geen herinnering mogelijk