Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

1989 - 2019

ENGLISH BELOW

1989: Het jaar van de verandering

In 1989 kwam door een verrassende wending van gebeurtenissen een einde aan het communistische regime. Democratie werd gevestigd in een vreedzame “Fluwelen revolutie. ” Na vier decennia van totalitaire onderdrukking, het trauma van de Sovjetbezetting en bijna volledige vernietiging van burgerlijke vrijheden, kwamen culturele en intellectuele elites uit hun gedwongen stilzwijging en namen de leiding. Onder hen, de schrijver en toneelschrijver Václav Havel, de toekomstige eerste Tsjechoslowaakse president. Een nieuw hoofdstuk van de Tsjechische geschiedenis begon. Tot de belangrijke momenten behoren ook de Tsjechische toetreding tot de NATO (1999) en – samen met 9 andere staten – tot de EU (2004). Dertig jaar geleden werd de deur geopend voor eenwording van Europa en voor vrije ontwikkeling van de Tsjechische samennleving.

Het Tsjechisch Centrum Brussel geeft inzicht in de betekenis van deze gebeurtenissen voor de Tsjechische republiek als een Europees land door middel van meerdere evenementen die te maken hebben met culturele verschillen, veranderingen door revoluties, de kracht van maatschappelijke betrokkenheid en Europese integratie. Volg onze website en social media om op de hoogte te blijven!Aankomende evenementen

11/09 Jazz Station Big Band feat. Emil Viklický "MYSTERY OF MAN"

Een bijzondere avond met als thema jazz als politiek fenomeen. Een gezamenlijke uitvoering van Jazz Station Big Band en Tsjechische jazzsolisten waaronder Emil Viklický. "Één van de beste hedendaagse pianisten, " aldus Jazz Times. Tevens de auteur van The Mystery of Man - een melodrama in opdracht van Wynton Marsalis voor het Lincoln Center Orchestra. "Een pulserend, aanlokkelijk werk, met een lange, overdenkende bluesbeweging, naar woorden van de Tsjechische toneelschrijver en voormalig politiek gevangene en daarna president Václav Havel", aldus The Star-Leger. The Mystery of the Man zal debuteren in België en uitgevoerd worden met Stéphanie Coerten en Bai Kamara jr. als vertellers. Het concert zal worden ingeleid door een debat met Matthias Heyman (BE) en Petr Vidomus (CZ) over de politieke betekenis van jazz. Dit alles in het kader van Marni Jazz Fest. Georganiseerd in het kader van het project Engagement through Culture before and after 1989 met de steun van het EU-programma Europe for Citizens.

18/09 OLGA

Olga Havlová was de meest geliefde en meest betrouwbare partner van Václav Havel. Ze was een vriend die geen plezier heeft verpest, integendeel, ze heeft het nog zelf geïnitieerd. Ze was een gulle gastvrouw, een gepasioneerde bordspeler en paddestoelenplukker, een natuurliefhebber, scherpe commentator, moedige en ijverige dissident; wijze en praktische vrouw, altijd met haar voeten op de grond. In 1990 richtte ze het Comité van de Goede Wil (Výbor dobré vůle) op dat nog tot nu toe actief is. (officiële distributeurstekst). In het Tsjechisch met Engelse ondertiteling.

08/10 Hostage (Jak jsme hrali caru)

14/10 Souvenirs de Prague: het concert

27/10 Revolution is not a Garden Party

1989 was een bijzonder jaar. Een toneelschrijver werd president, een dictatuur werd door een zingende revolutie ten val gebracht en gecensureerde schrijvers beklommen balkons om het volk toe te spreken. Het was ook het jaar waarin kunstenaars allerhande de kans kregen om aan een nieuw politiek systeem te bouwen, en het jaar waarin vrije creativiteit een nieuw tijdperk voor Centraal- en Oost-Europa inluidde. Wat leert de tijd van toen ons vandaag? Kunnen kunstenaars een nieuw sociaal bestel vormgeven? Mogen ze die ambitie koesteren? En wat leeft er vandaag – drie decennia later – nog van de nalatenschap van artiesten en activisten van de generatie 1989? 

En kadert binnen het project ‘Engagement through Culture before and after 1989’, met de steun van het ‘Europe for Citizens Programme’ van de Europese Unie.

11/11 1989: Exhibition at the European Commission


13/11 1989: Fluwelen Revolutie - Tentoonstelling in het Europees Parlement


20/11 Václav Havel European Dialogues

Václav Havel European Dialogues is een jaarlijkse internationale conferentie die in Brussel wordt gehouden op de grond van het Europees parlament of in BOZAR - het Paleis voor Schone Kunsten. Het doel van deze conferentie is om kwesties van hedendaagse Europa te bespreken met verwijzing naar de geestelijke nalatenschap van Václav Havel.

26/11 Kolya

Geregisseerd door Jan Sverak. In het kader van Regained Freedom Filmfestival, vrije toegang.

30/11 - 1/12 Czech Fashion Festival 2019: RE-VELVET


De 30ste verjaardag van de Fluwelen Revolutie wordt in stijl gevierd!

Een pop-up winkel gelegen vlakbij Flagey komt niet alléén met een selectie van duurzame mode maar ook met een rijk programma vol workshops over verschillende upcycling technieken. Het hele programma duurt tot late avonduren. Pak een drankje en schaar en breng de hele dag met ons door! Inclusief een textielinstallatie en een speciale fluwelen collectie gemaakt door Lenka Vacková en Barbora Procházková. Daarmee willen ze hulde brengen aan de generatie van onze ouders die hun kleding vóór 1989 hebben gerecycleerd op een natuurlijke manier, niet uit overvloedsreden maar uit noodzaak.


 


 

↓ENGLISH↓

1989: The year of change

In 1989, a swift, surprising turn of events brought the end of the communist regime. Democracy was established in a peaceful “Velvet revolution.” After four decades of totalitarian oppression, trauma of the Soviet occupation and almost complete annihilation of civic liberties, cultural and intellectual elites emerged from their forced dissent and took the lead, including the writer and playwright Václav Havel, the first Czechoslovak president to be. A new chapter of Czech history started. Among its central moments were also the Czech accession to the NATO (1999) and – together with 9 other states – to the EU (2004). Thirty years ago, the door opened for unification of Europe and for a free development of Czech society.


Czech Centre Brussels gives an insight into the significance of these events for the Czech Republic as a European country in a multitude of events dealing with cultural dissent, revolution change, the power of civic engagement and European integration. UPCOMING EVENTS

11/09 Jazz Station Big Band feat. Emil Viklický "MYSTERY OF MAN"

An exceptional evening revolving around the topic of jazz as a political phenomenon. A joint performance of Jazz Station Big Band and Czech jazz soloists including Emil Viklický, “one of the best contemporary pianists” (Jazz Times), and the author of the Mystery of Man - a melodram commissioned by Wynton Marsalis for the Lincoln Center Orchestra. “A pulsing, alluring work, with a long, pensive blues movement, to words by Czech playwright, and former political prisoner and then president Vaclav Havel” (The Star-Leger), performed in Belgian premiere, will include Stéphanie Coerten and Bai Kamara jr. as narrators.  The concert will be introduced by a debate with Matthias Heyman (BE) and Petr Vidomus (CZ) on the political significance of jazz. In the framework of Marni Jazz Fest.

Organized within the project  Engagement through Culture before and after 1989 with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.


18/09 OLGA

“The police couldn't break her, the Castle didn't change her: The remarkable story of Václav Havel's reluctant first lady.”

Olga Havlová was the closest and most trustworthy companion of Václav Havel, a friend who was never a spoilsport – on the contrary, she initiated the fun herself – a generous host, passionate games-player and mushroom-gatherer, a nature-lover, sharp commentator, courageous and diligent dissident; a wise and practical woman, always with her feet on the ground and true to herself. In 1990 she founded the Výbor dobré vůle (Committee of Good Will), still doing its good work today. (official distributor text) In Czech with English subtitles.


08/10 Hostage (Jak jsme hrali caru)

Next event from a mini-series of screenings organized jointly by the Czech and Slovak diplomatic representations in Brussels will present a film on the afterwar era in a border region where the main hero lives with his grandparents after his parents emigrated to Austria.

14/10 Souvenirs de Prague: a concert

Concert to mark 30 years form the Velvet Revolution - with Czech and Belgian soloists and Czech choir Brusinky at the Royal Conservatory of Brussels.


27/10 Revolution is not a Garden Party

A playwright became a president, a singing revolution overthrew a dictatorship, forbidden writers climbed on balconies and talked to the crowds. 1989 was a unique year, when artists had the chance to create a new political system, and when free creativity was the sign of a new age in Central and Eastern Europe. What do we take today from this period? Can artists be designers of a new social order? Should they aspire for that? And how much of the legacy of artists and activists of the generation 1989 is alive three decades later?

Organized within the project 1989: Artists, Activists, and Social Change - Engagement through Culture before and after 1989 with the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union.


11/11 1989: Exhibition at the European Commission

Exhibition of photographs from the Velvet revolution in the autumn of 1989 in the premises of the European Commission.

13/11 Velvet Revolution: Exhibition at the European Parliament

Exhibition created jointly by the Czech Centre and the National Museum Prague will be displayed at the premises of the European Parliament and opened by the President of the European Parliament and other guests on 13 November. 


20/11 Václav Havel European Dialogues

Václav Havel European Dialogues is an annual internatonal conference held in Brussels that aims to initate and stmulate a discussion about issues determining the directon of contemporary Europe while referring to the spiritual legacy of Václav Havel.


26/11 Kolya


Look into the history of the Central and Eastern Europe and discover through nine cinematic masterpieces how the former regime shaped the life of the people. The festival will show the past in a different light. On 26 November, a Czech masterpiece Kolyawhich won both the Academy Award and the Golden Globe as Best Foreign Language Film of 1997, will be screened. Festival runs from 20 to 30 November, entry to the screenings is free!


30/11 - 1/12 Czech Fashion Festival 2019: RE-VELVET


Celebrating the 30th anniversary of the Velvet Revolution in style!

A pop-up right next to Flagey brings a selection of great sustainable fashion, as well as a rich program of workshops on various techniques of upcycling running until late evening hours. Grab a drink and scissors and spend whole day with us! Including a textile installation and a special “velvet” collection by Lenka Vacková and Barbora Procházková who pay tribute to the generation of our parents who before 1989 naturally upcycled their garments not out of abundance, but out of necessity.

You will find details of projects by clicking on the title or the image. 


Our partners 2019

Our partners for 1989-2019 programmeSupported by: