Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.9.2017 19:30

Zpívání s Masarykem

V upomínku na 80. výročí úmrtí T.G. Masaryka vás Český krajanský spolek Beseda zve na hudební dýchanek ve stylu dýchánků na zámku v Lánech, kde se zpívaly české, moravské a slovenské lidové písně za klavírního doprovodu Jana Masaryka. Akce se uskuteční v prostorách Stálého zastoupení ČR při EU a je doporučeno se na ni registrovat.

 

Radostná výročí oslavujeme, na smutná vzpomínáme, při obou by však měla znít hudba. Od úmrtí prvního československého prezidenta T.G. Masaryka uplyne 14. září 80 let. Naši krajané v Belgii si jej velmi vážili, v období 1. světové války mu z Holandska, kam někteří uprchli, dodávali informace, po válce slavili v Bruselu jeho narozeniny, k nimž mu vždy posílali blahopřejný telegram.

I toto, nehledě na Masarykovy historické zásluhy, je důvodem, abychom na jeho výročí ani v Bruselu nezapomněli. S nabídkou slavnostního programu ve stylu hudebního dýchanku na zámku v Lánech, kde se zpívaly české, moravské a slovenské lidové písně za klavírního  doprovodu Jana Masaryka, přišel hudební skladatel Daniel Dobiáš.

Spolu s učiteli a žáky Základní umělecké školy v Lounech představí též básně, jež napsaly děti v terezínském ghettu a které Daniel Dobiáš zhudebnil v projektu: K čemu slunce, když není den? Přítomní si budou moci na místě zakoupit cédéčko a zpěvník vydaný v rámci tohoto projektu, dále cédéčko k výročí Karla IV. a také zhudebněné Sonety W. Shakespeara.

Vstup je volný, přihláška na spolek@beseda.be do 11. 9. 2017 je nutná.

Tradiční domácí občerstvení zajištěno.

(ilustrace: oslava narozenin TGM krajany v Bruselu, 1925)

Kde: Stálé zastoupení ČR při Eu, 15 rue Caroly, 1050 Brusel

Kdy: 13. 9. 2017 od 19:30

Místo konání:

Datum:

13.9.2017 19:30

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala