Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.10.2015 18:00 - 22.11.2015

Výstava Stále živá historie v Liège k 600 výročí úmrtí Mistra Jana Husa

Putovní výstava Stále živá historie se snaží bořit mýty o husitství, které až dodnes provázejí tuto středověkou epochu nejen českých, ale i evropských dějin. Za podpory Českého centra v Bruselu, pod záštitou českého velvyslance v Belgii J. E. Jaroslava Kurfürsta, patriarchy Církve československé husitské ThDr. Tomáše Butty a s podporou honorárního konzula České Republiky v Liège Serge Mantovaniho bude výstava za jejich účasti slavnostně otevřena dne 31. října 2015 od 18hod v protestantském kostele (Quai Marcellis 22, Liège). Při vernisáži vystoupí také Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra, který zazpívá písně z Jistebnického kancionálu a dalších českých reformačních kancionálů. Výstava bude otevřena do 22. 11. 2015.

Výstavu připravil tým odborníků z oboru historie, teologie i muzikologie pod vedením kurátorky a koordinátorky projektu Stále živá historie, Dr. Hany Tonzarové. Exponáty zapůjčilo Husitské muzeum v Táboře. Výstava ukazuje husitské hnutí v evropském kontextu i v kontextu tehdejší doby. 

Výstava Stále živá historie 
První část nabízí odpověď na palčivé otázky, za co husité bojovali, proč bořili kláštery, včetně výčtu staveb, které naopak postavili. Podává i ne zcela známé informace o významných osobnostech této doby, včetně M. J. Husa (+ 6. 7. 1415), z jehož myšlenek se zrodila husitská revoluce a podněcovaly nejen mnohé osobnosti české reformace (1420 – 1620), ale i mnohé reformátory 16. stol. (M. Luther, J. Calvin ad.) Nechybí zde ani geniální vojenský stratég „Boží bojovník“ Jan Žižka (+ 11. 10. 1424), ctěn i českými legionáři v době 1. sv. války v Rusku i současnou českou armádou, jehož monumentální pomník ční od pol. 20. stol. nad Prahou. Představen je zde i husitský král tzv. dvojího lidu Jiří z Poděbrad, předchůdce snah evropské mírové spolupráce národů. Výstava poukáže i na základní dokumenty té doby (Čtyři pražské artikuly a další významné listiny). Věnuje se též Husovu znovuobjevení v 19. a 20. století v dílech českých obrozenců Dobrovského, Palackého a prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a v Církvi československé husitské, která nese odkaz Husa a husitství do současnosti.

Druhá část výstavy představuje skvost celoevropského významu Jistebnický kancionál (1420), a to v  komentované podobě na panelech - díky Národnímu muzeu v Praze a firmě AiP, která Jistebnický kancionál digitalizovala. Součástí výstavy bude i jeho ručně malovaná faksimile zapůjčená Husitským muzeem v Táboře.

Exponáty, které doprovodí výstavu (originální keramika z 15. století, kopie husitských zbraní, husitské ležení, obrazy) jsou rovněž zápůjčkou Husitského muzea v Táboře.

Kdy: vernisáž 31. října 2015 od 18h, výstava trvá do 22. listopadu 2015

Kde: Église protestante unie, Quai Marcellis 22, Liège

 

  

 

 

Místo konání:
Liege
Datum:

Od: 31.10.2015 18:00
Do: 22.11.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala