Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.5.2016 - 9.6.2016

Výběrové řízení - tvůrčí pobyt 2016

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a residenčním prostorem Super Deals vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění v residenčním prostoru Super Deals v období 9. května až 9. června 2016.

Super Deals (http://superdealsbrussels.org/) je umělecký residenční prostor v Bruselu, který zve umělce na krátké pobyty zakončené představením díla/projektu residenta (přednáška, performance, instalace, výstava). Super Deals je součástí sítě nezávislých galerií v Bruselu s názvem The Walk (http://www.thewalk.be/)

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z výtvarného umění, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny.

Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, ubytování (byt s kuchyní) a příspěvek na rezidenci ve výši 1000 eur.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

Musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy  

Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran. 

Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi (emailem, v případě rozsáhlých souborů přes uschovna.cz apod.)

 

Více informací v PDF:

a na Facebooku Super Deals.

Místo konání:

SUPERDEALS Chaussée de Waterloo 4 1060 Brussels, Belgium

Datum:

Od: 9.5.2016
Do: 9.6.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala