Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.11.2015 19:00

Výstava o vile Tugendhat v Gentu

Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat připravilo pro velký zájem odborné i laické veřejnosti výstavu o vile Tugendhat, která přibližuje historii vily od jejího vzniku až do současnosti. České centrum v Bruselu ve spolupráci se zastoupením Jihomoravského kraje v Bruselu a městem Brno uvede tuto výstavu na akademické půdě Hogeschool Sint-Lucas v Gentu. Vernisáž se bude konat dne 19. listopadu 2015 od 19:00 za přítomnosti Ivety Černé, ředitelky vily Tugendhat, která výstavu zahájí přednáškou.

O výstavě

Výstavu o vile Tugendhat tvoří 14 ucelených tematických okruhů. Na velkoformátových panelech s archivními a soudobými fotografiemi, doplněnými texty, je shrnuta historie vily od jejího vzniku až do současnosti. Koncepci výstavy zpracovalo Studijní a dokumentační centrum vily Tugendhat ve spolupráci s brněnským grafickým studiem Atelier Židlický.

Projekce následujících filmů poběží ve smyčce během celého trvání výstavy:

Osud jménem Tugendhat, ČR, 52 min, 2012
Dokumentární film režiséra Rudolfa Chudoby zachycuje nejen příběh slavné brněnské rodiny, ale přibližuje i historii slavné vily a její památkové obnovy.

Villa Tugendhat, ČR, 34 min, 2014
Realizace památkové obnovy 2010-2012
Unikátní záběry a rozhovory nabízejí divákovi možnost nahlédnout do procesu památkové obnovy, kterou Vila Tugendhat prošla v letech 2010-2012.

Historie vily v kostce

Vila manželů Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929–1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v České republice je zapsána na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

V letech 2010–2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s přilehlou zahradou byla restaurována do podoby v době jejího dokončení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami původního mobiliáře.

V tzv. suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštěcích oken, molová komora), které je nově zpřístupněno veřejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístěna expozice představující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy před hrozbou druhé světové války Tugendhatovi emigrovali.

Kdy: vernisáž se bude konat 19. listopadu 2015 od 19h00

Kde: Hogeschool Sint-Lucas, Hoogstraat 51, Gent

   

Místo konání:
Hogeschool Sint-Lucas, Hoogstraat 51, Gent
Datum:

19.11.2015 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala