Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.7.2017 - 6.10.2017

"Zapomenuté a ohrožené kostely" před Plzeňským domem v Bruselu

Letos v červnu se před Plzeňským domem v Bruselu představí několik projektů studentů Západočeské univerzity v Plzni, konkrétně Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Site-specific instalace v parku na náměstí Jamblinne de Meux doprovodí výstavu popisujících projekt Zaniklé a ohrožené kostely. Studenti ateliéru Socha a prostor prof. Jiřího Beránka při něm mezi lety 2012 - 2015 vytvořili 12 land-artových instalací v opuštěných kostelech na Plzeňsku. Odhalení objektů v prostoru a vernisáž výstavy se bude konat 11. července od 18:00 a instalace zůstane v parku po dobu téměř tří měsíců.

Projekt Zapomenuté kostely

Celý projekt byl zaštítěn Plzní - Evropským hlavním městem kultury 2015 a Plzeňským krajem. Jeho cílem nebyla rekonstrukce opuštěných sakrálních objektů v pohraničí, ale právě upozornění na celou problematiku. Smyslem tvorby v téměř rozpadlých objektech je poukázat na paměť těchto míst, která si udržela svou vnitřní duchovní sílu, přestože je od nich odvrácena pozornost dnešní společnosti.

Vyvrcholením projektu byla v roce 2015 nová poutní cesta propojující na dvacet sakrálních míst, která minulý režim odsoudil k zániku. Tyto chátrající nebo úplně zničené stavby byly vybírány z celkového počtu 122 zpustošených církevních objektů v plzeňské diecézi.

Z Bruselu se návštěvníci přenesou do těchto ztracených míst pomocí fotodokumentace vybraných 12 opuštěných kostelů Plzeňského kraje, který doplní velkoformátový sochařský objekt umístěný v parku před Plzeňským domem a navazující na koncept celého projektu. 

Studenti a absolventi profesora Jiřího Beránka se zejména zaměřují na land-art, blízké jsou jim i site-specific instalace. Projekt „Zaniklé a ohrožené kostely“ navazuje především (ale nejen!) na rozrůzněnou moderní tradici landartu. Landart vznikl ke konci šedesátých let dvacátého století ve Spojených státech amerických jako součást tehdejšího zájmu umělců o tvorbu myšlenkově a fyzicky zcela závislou na místě vzniku, a to především mimo tradiční prostředí muzea umění. Dílu, které se tvoří neodmyslitelně od kontextu místa vzniku, se říká „site specific“. Umělec vstupuje do nového podnětného vztahu s „divokou“ krajinou, ale také s krajinou současného velkoměsta. Výsledkem je, že místo toho, aby divák sochu obcházel, je mnohdy dílem landartu naopak sám obklopený a vybízený k tomu, aby citlivěji vnímal širší prostředí kolem sebe. Prostor a jeho vnímání je tedy zásadní. Nejde jen o sochy-předměty, ale i o souvislosti s místem, které je pro tvorbu určující. Nejinak tomu bude i na výstavě v Bruselu, kde vznikne unikátní prostor pro prezentaci studentských prací i pro pozastavení se v rušném prostředí Evropské čtvrti.

 

Kdy: vernisáž 11. 7. 2017 od 18:00, výstava do 6. 10. 2017 

Kde: Place de Jamblinne de Meux 31, Brusel

Více informací o původním projektu: zde

nebo na webu ZČU

 

 

 

 

Místo konání:

Place de Jamblinne de Meux 31, B-1030 Brusel - Schaerbeek

Datum:

Od: 11.7.2017
Do: 6.10.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce

dní předem