Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.5.2013 - 30.6.2013

Prezentace Via Villas v Bruselu

Ve dnech 27. května až 30. června 2013 se uskuteční v Bruselu prezentace výsledků projektu Via Villas. Čestné předsednictvo akce tvoří europoslanci zemí V4 a Slovinska v čele s europoslancem země hlavního organizátora, České republiky, Janem Březinou. Prezentace bude sestávat z výstav v Evropském parlamentu, Pražském domě, Maďarském kulturním institutu a na Fakultě architektury. Tyto výstavy budou doprovázeny komentovanými prohlídkami a besedami. Součástí výstavy v Evropském parlamentu bude mezinárodní seminář „Současná architektura rodinného bydlení ve Střední Evropě a odkaz slavných vil 19. a 20. století“.

Projekt Via Villas si klade za cíl upozornit na vilovou architekturu, která nejenže obohacuje kulturní dědictví jednotlivých evropských regionů, ale zároveň umožňuje poznání kořenů a inspirací naší současné kultury. Na společném projektu se podíleli historikové architektury, odborníci z muzeí architektury, autoři, badatelé a také zadavatelé vil.

V partnerských zemích V4 a Slovinska byly provedeny výzkumné a hodnotící studie, jež zmapovaly kulturně-estetickou stránku a technickou úroveň rezidenční architektury, představily osobnost a styl architektů, prozkoumaly roli architektů a stavebníků a spojitost architektonického vývoje a kulturního a společenského života v zemi.

Tyto výzkumné studie se staly základem pro rozvíjení aktivit na národní úrovni: v každé z partnerských zemí byla vydána publikace a je připravena expozice věnující se širokému a vyváženému výběru architektonických prací vil a rezidencí od XIX. století po současnost. V návaznosti na projekt vytvořili mladí architekti počítačové 3D modely národních konceptů vilové architektury, tak jak si je představuje mladá a starší generace v jednotlivých zemích, čímž zároveň odkázali na téma Evropského roku aktivního stáří a mezigenerační solidarity 2012. Proběhly diskuze, porovnání národních projektů a spolupráce na vytvoření společné „evropské vily“ na mezinárodním workshopu, na němž se mladí architekti setkali s přednášejícími staršími odborníky z celé Evropy a propojili atributy pěti partnerských národních konceptů do dvou projektů současného evropského rodinného domu. 

Rámcový program vernisáží a výstav v období 27. května – 27. června 2013 v Bruselu:

27. 5. od 19:30 hodin
Vernisáž „Slavné vily Středočeského a Olomouckého kraje“ – Zastoupení Středočeského kraje v Bruselu (výstava 28. 5. - 27. 6. 2013), rezervace: CentralBohemiaRegion@kr-s.cz

28. 5. od 15:30 hodin
Přednáška prof. Vladimíra Šlapety - Český funkcionalismus (1918 - 1938), Fakulta architektury Sint Lucas

28. 5. od 17:00 hodin
Vernisáž výstavy „Současné rodinné domy z dílen mladých architektů V4 a Slovinska“ – Fakulta architektury Sint Lucas (výstava 29. 5. - 18. 6. 2013)

28. 5. od 19:30 hodin
Vernisáž výstavy „Slavné secesní vily V4 a Slovinska“ (výstava 29. 5. - 14. 6. 2013) – Maďarský institut, rezervace: info@bmki.be
  
29. 5. od 16:00 – 18:00 hodin
Seminář „Současná architektura rodinného bydlení a odkaz slavných vil 19. a 20. století“ - Evropský parlament, rezervace možná do 23. května na: m.feltlova@foibos.cz

29. 5. od 18:30 hodin
Vernisáž výstavy „Slavné vily V4 a Slovinska“ – Evropský parlament (výstava 27. - 30. 5. 2013), rezervace možná do 23. května na: m.feltlova@foibos.cz
    
30. 5. od 17:00 hodin
Vernisáž výstavy „Slavné vily Plzeňského a Jihomoravského kraje“ – Plzeňský dům (výstava 31. 5. – 27. 6. 2013), rezervace: office@southern-moravia.eu

31. 5. - 27. 6.
Výstava "Moderní vilová architektura zemí Visegrádské čtyřky a Slovinska a Slavné pražské vily" - Pražský dům, rezervace: praguehouse@praha.eu

 

       

             

    

 

Místo konání:

Datum:

Od: 27.5.2013
Do: 30.6.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala