Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.10.2019 13:00 - 17:00

Rok 89': komentované prohlídky očima aktérů

Revoluční rok 1989. Pád železné opony. Kolaps komunistických režimů střední a východní Evropy. Do jaké míry je však rok 89' v živé paměti dnes? Jaký je jeho odkaz pro jednotlivce, národy i kontinent? Jak mohou tehdejší události a aktéři roku 1989 inspirovat občany v současnosti? Přijďte se podívat do Evropského domu historie, kde se 26. října od 13:00 uskuteční komentované prohlídky s účastníky tehdejšího dění. 

 

V souvislosti s celodenní akcí Českého centra Brusel a partnerů Revoluce není zahradní slavnost, která se uskuteční 27. října v kulturním centru Bozar, připravuje House of European History (Evropský dům historie) besedu s aktéry revolučního dění kolem roku 1989. Pozvání přijaly osobnosti z České republiky, Slovenska a Estonska, které provedou návštěvníky výstavním prostorem a podělí se s nimi o vlastní pohled na tehdejší události.

Tamara Moyzes, Kristina Norman, Jiří Přibáň a Martin Zet – aktivisté, umělci, intelektuálové. Čtveřice inspirativních lidí nabídne svůj pohled na události, které si dnes připomínáme s odstupem třiceti let. Během sobotního odpoledne se uskuteční hned několik prohlídek v čase od 13:00–18:00, při nichž se publikum může těšit na vlastní vzpomínky jmenovaných osobností, nové souvislosti i přesahy do současnosti.

Součástí programu bude i koncert estonského sboru BEENE a litevského uskupení BE LIETAUS, při kterém zaznějí písně ze spontánních shromáždění a demonstrací z konce 80. let.

 

Tamara Moyzesslovenská aktivistka a umělkyně zabývající se převážně video instalacemi. Věří, že umění je formou ostrého protestu, který by měl odhalit společenské podmínky. Na základě svých osobních zkušeností a života na různých místech pracuje z optiky menšin, například Židů nebo Romů.  

Kristina Normanestonská interdisciplinární umělkyně, jejíž tvorba se nejčastěji objevuje ve formě video instalací, sochařských objektů, dokumentárního filmu i performancí. Skrze umění se snaží nabízet odpověď na otázky lidských práv a společenské paměti. 

Maja & Reuben Fowkesspoluzakladatelé Translocal Institute for Contemporary Art. Institut se zabývá historií umění střední Evropy a současnými ekologickými postupy. Autoři mnohých publikací s ekologickou a uměleckou tematikou, například Central and Eastern European Art Since 1950 (Thames & Hudson World of Art Series, 2019) aj.

Jiří Přibáňčeský profesor v oboru teorie, sociologie a filozofie práva, který aktuálně působí na Univerzitě v Cardiffu. Zabývá se také ústavním a evropským srovnávacím právem a teorií lidských práv. Je redaktorem časopisu Law and Society a přispívá do českých i mezinárodních médií. 

Martin Zetčeský vizuální umělec a performer. Ve své tvorbě využívá vzájemné výměny mezi blízkým a vzdáleným, známým i neznámým, mluveným či nevysloveným či konkrétním a abstraktním. 

 

Program:

13.00 "Singing Revolution" Concert

Tours:

14.00 Tamara Moyzes

14.30 Maja & Reuben Fowkes

15.00 Martin Zet

16.00 Kristina Norman

17.00 Jiří Přibáň

 

Kdy: 26. října 13:00–18:00

Kde: House of European History, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles

Volný vstup

Registrace link


Akce proběhne v anglickém jazyce.

 

 

Místo konání:

House of European History, Rue Belliard 135, 1000 Bruxelles

Datum:

26.10.2019 13:00 - 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala