Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.3.2013

Prezentace zvláštního vydání revue Prostor zaměřeného na Belgii

Ve středu 20. března se v prostorách Pražského domu v Bruselu konala debata u příležitosti zvláštního vydání revue Prostor zaměřeného na Belgii. O dvojčísle (95 a 96) tohoto čtvrtletníku, který nese název „Kulturní křižovatky: Praha – Brusel, Češi a Belgičané v dialogu“, přišli pohovořit známí aktéři současného českého a belgického veřejného života. Akce se konala pod záštitou velvyslance České republiky v Belgickém království Ivo Šrámka a Českého centra.

Na besedě vystoupili:
Petr Drulák, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů
Eva Hrnčířová, bývalá zpravodajka ČT v Bruselu
Jan Rubeš, zakladatel sekce Česká studia na ULB
Její excelence Renilde Loeckx, bývalá velvyslankyně Belgického království v ČR
Bruno de Wever, historik, Univerzita v Gentu
Kristina Prunerová, ředitelka Českého centra v Bruselu

Revue PROSTOR je prestižní společensko-kulturní čtvrtletník zaměřený na aktuální témata z oblasti kultury, společenského a politického života. Původně samizdatový časopis PROSTOR, u jehož zrodu stáli Aleš Lederer, Jan Štern, Jan Vávra a Jiří Hapala, vznikl v červnu v roce 1982. Od roku 1990 začala nezávislá, kulturně politická revue PROSTOR vycházet (od čísla 10) v soukromém nakladatelství a vydavatelství Aleše Lederera.

Autoři příspěvků posledního dvojčísla revue Prostor (95/96), které vyšlo na podzim roku 2012, nám nabízejí různorodé pohledy na vztahy mezi Českou republikou a Belgickým královstvím. Osvětlují nám zasvěceně historicko-politické i kulturní souvislosti. Dovídáme se například, že česko-belgické kontakty můžeme sporadicky sledovat už od raného středověku, kdy mnozí čeští vzdělanci (včetně nejstaršího českého kronikáře Kosma) získávali vzdělání v Lutychu. Samostatný oddíl je věnován kultuře: poezii, literatuře, tanci, filmu, architektuře a hudebnímu životu v Belgii. Velká část publikace je pochopitelně věnována současným belgickým problémům a rozpolcenosti. Názory významných českých i belgických filosofů, publicistů, sociologů, politologů, historiků, filologů, spisovatelů, novinářů atd. jsou doplněny o praktické postřehy Čechů žijících a působících v Belgii a naopak.

Debata v Pražském domě se nesla v podobném duchu, zvláště zajímavě se točila kolem budoucnosti evropské integrace a postavení České republiky a Belgii v rámci EU.

Více informací na: http://www.revueprostor.cz/index2.php?menu=last

Místo konání:

Pražský dům, Brusel

Datum:

20.3.2013

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala