Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.4.2018 - 18.4.2018

VZPOMÍNKY NA ROK 1918: Bod zlomu pro Evropu / Praha

Jaký význam má rok 1918 pro dnešní evropskou politiku a společnost? Jakou roli historie sehrála v představách o Evropě 21. století?

Česká centra ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Centrem pro výtvarné umění BOZAR, Finským institutem pro Benelux, organizací Culture Action Europe a EUNIC cluster Praha, by Vás ráda pozvala na debatu o těchto tématech, která se bude konat v Knihovně Václava Havla v Praze dne 11. dubna 2018 od 16:30 do 20:30.

Historici, novináři, učitelé a další řečníci ze 7 evropských zemí budou porovnávat své pohledy a diskutovat nad současným významem roku 1918, a to zejména s ohledem na výklady připisované roku 1918 po dobu celého 20. století. Diskuse by měla vést k lepšímu porozumění roku 1918, jeho následkům ze západní a středoevropské perspektivy a jak toto vnímání formuje dnešní názory, jakým způsobem se v jednotlivých zemích mění interpretace historie a potažmo její možný dopad na politiku mezi zeměmi EU.

Debata bude probíhat v angličtině se simultánním překladem do češtiny.

PROGRAM 

16:30 Úvodní projevy:

Zástupci Knihovny Václava Havla a Českých center

17:00 - 18:30 Vnímání roku 1918 ve "starých" a "nových" státech

Jak se na události roku 1918 dívají země, jež bývaly říše, i nově vzniklé národy - přetrvávají neustálé rozdíly? Cítíme nostalgii, spokojenost, hořkost, lhostejnost? A jaký význam mají příběhy roku 1918 pro budoucnost Evropy? Mají vliv na dnešní politiku a společnost? Pokud ano, jaký.

Moderátorka:

Adéla Gjuričová, historička

Řečníci:

Maďarsko - György Csepeli , sociální psycholog

Slovensko - Miroslav Michela, historik

Rakousko - Christoph Prantner, novinářka

Česká republika - Jan Hanzlík, historik

 18:30 - 19:00 Přestávka

 

19:00 - 20:30 Vnímání roku 1918 v západní a střední Evropě

Existují rozdíly v pohledu na rok 1918 mezi západní a střední Evropou? Pokud ano, jaké jsou a jak se odrážejí různými přístupy k dnešní realitě? Je rok 1918 vnímán také jako rok vzniku nových států západní Evropy? Jak je nahlížen rozpad starých říší v Belgii a Finsku?

Moderátorka:

Pavlína Kvapilová, novinářka

Řečníci: 

Belgie - Machteld Venken, docent Vídeňské univerzity

Finsko - Kalle Kallio , ředitel Werstas muzea práce ve Finsku

Česká republika - Václav Kuneš, učitel historie

Polsko - Lukasz Jasina, historik TBC

Vstup je zdarma. Registrace nutná ZDE. 

Více informací:Facebook událost .

Na konferenci vystoupí:  

György Csepeli je maďarský sociální psycholog. Narodil se v roce 1946 a v roce 1970 absolvoval univerzitu ELTE (Univerzita Loránda Eötvöse) v Budapešti. Profesor sociální psychologie na ELTE, předseda interdisciplinárního doktorského programu výzkumu sociálních věd. Vyučoval na různých univerzitách včetně UCLA, Michiganské univerzity a New School v New Yorku. Jeho výzkumné zájmy pokrývají oblasti sociální psychologie meziskupinových vztahů, mezi něž patří národní identita, antisemitismus, tzv. anticikanismus a řešení konfliktů.

Adéla Gjuričová je vedoucí výzkumnou pracovnicí Ústavu pro soudobé dějiny na Akademii věd v Praze. Zaměřuje se na politiku a společnost během pozdní socialistické éry, revoluci v roce 1989 a postkomunistické změny. Je spoluautorkou knihy Rozděleni minulostí: Vytváření politických identit v České republice po roce 1989 (Knihovna Václava Havla 2011).

Jan Biggles Hanzlík se narodil v Praze, vystudoval Filozofickou Fakultu University Karlovy, obor historie, ale vystřídal řadu jiných profesí: novinář, fotograf, překladatel, scénárista, spisovatel. Naposledy působil skoro deset let jako šéfredaktor historické revue Paměť a dějiny, kterou vydává Ústav pro studium totalitních režimů. V současnosti je scénárista na volné noze.

Łukasz Jasina získal titul Ph.D. z oboru filmových studií (Polska Akademia Nauk). Vystudoval právo, historii a novinářská studia na Katolické univerzitě v Lublinu. Má za sebou dvě stáže v institutu Harvard Ukrainian Institute a na Torontské univerzitě. Byl vedoucím východní pobočky a publikoval v internetovém týdeníku "Kultura Liberalna", působil jako odborný asistent na Katolické univerzitě Jana Pavla II. v Lublinu a byl vedoucím mezinárodního oddělení v polském historickém muzeu. Łukasz Jasina je autorem několika stovek publikací.

Kalle Kallio je odborníkem na historii práce a obtížné dědictví včetně vzpomínek na Finskou občanskou válku roku 1918. Od roku 2005 pracuje jako ředitel ve Finském muzeu práce, které je národním muzeem pracovního života a společenské historie. Muzeum má dvě větve: Muzeum neslyšících a Leninovo muzeum, které bylo obnoveno v létě roku 2016. Pracuje také jako předseda asociace Worklab (Mezinárodní asociace muzeí práce).

Pavlína Kvapilová je česká moderátorka, nezávislá producentka, konzultantka a expert na sociální média. Vedla vysílání zpravodajského kanálu ČT24, do kterého se svým týmem uvedla sociální média a vytvářela interaktivní formát jako např. Hyde Park ČR24. Pak byla šéfkou Divize nových médií v ČT. V současnosti je na volné noze a jejím srdečním projektem je Elegantní Česko, ve kterém oživuje tradice a módu období První republiky.

Václav Kuneš vyučuje český jazyk a literaturu a dějiny na Gymnáziu J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích. Specializuje se na metody moderní výuky dějin. Se svými studenty pracoval na historických projektech pojednávajících o holocaustu na Slovensku a v Polsku. Rovněž se podílel na mezinárodních projektech v rámci programů Comenius a Erasmus Plus. Organizuje historické exkurze pro své studenty jak v České republice, tak i v zahraničí, stejně jako diskuse se svědky historických událostí.

Miroslav Michela, Ph.D. pracuje jako historik v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a v Historickém ústavu Slovenské akademie věd. Miroslav je spoluzakladatelem a bývalým šéfredaktorem časopisu www.forumhistoriae.sk (2007-2013). Jeho hlavními akademickými zájmy jsou dějiny 20. století, populární kultura a nacionalismus a politika paměti se zaměřením na Československo a východní a střední Evropu.

Christoph Prantner je novinář a vedoucí redaktor vídeňského deníku Der Standard. Studoval filozofii, historii a politické vědy ve Vídni a jako stipendista v Los Angeles. Od roku 1997 pracuje pro Der Standard - nejprve jako člen redakce zpravodajství, pak v zahraničněpolitické redakci. V letech 2007 až 2013 byl zahraničním šéfem novin. Od roku 2013 je vedoucím redaktorem rubriky Stanoviska Standardu. Na webu derStandard.at píše geopolitický blog s názvem Prantners Perspektiven.

Machteld Venken , Ph.D., je belgická historička a slavistka. Získala doktorát z Katolické univerzity v Lovani (KU Leuven) v Belgii. Po ukončení výzkumného projektu na Varšavské univerzitě v Polsku nastoupila na Vídeňskou univerzitu. V poslední době editovala svazek Borderland Studies Meeting Child Studies. Evropská setkání (2017).

 VZPOMÍNKY NA ROK 1918 ve filmu

9 – 18. dubna 2018 

 

Rok 1918 byl pro mnohé Evropany důležitým historickým mezníkem – některé rozdělil, jiné spojil. Nyní máme možnost si prostřednictvím filmových pláten ukázat, jak se rok 1918 podepsal na poválečném vývoji politické a společenské situace v různých státech Evropy. Série zahraničních filmových promítání, které budou doplněny o krátké diskuze se zajímavými hosty, nám připomene nejen významný rok 1918, ale také uplynulé události v Evropě v průběhu celého století.

Budete například moci shlédnout italský snímek Louky zase pokvetou, příběh z první světové války, doprovázený debatou s odborníkem Marcem Patricellim. Nebo se přidat k putování střední a východní Evropou, bývalým rakousko-uherským teritoriem, s rakouským režisérem Paulem Rosdym, který svým komentářem doprovodí svůj dokument Nový svět. Nebo se pobavit při polské komedii Paničky Dulské, která mapuje rodinu Dulských napříč stoletím. Následovat bude debata s mladým polským historikem Łukaszem Jasinou.

Filmy jsou promítány v originálním znění s anglickými titulky. Po každém promítání bude následovat moderovaná diskuze s významným hostem.

Kdy: 9 – 18. dubna 2018

Kde: Italský institut, Šporkova 335/14, 118 00, Praha 1

 

Vstup na všechna promítání je zdarma. Registrace není povinná.

 

Program

 

9. dubna,       

18:30            

Itálie

Louky zase pokvetou

10. dubna,

18:30

Lotyšsko

Obránci Rigy

12. dubna,

18:30

Polsko

Paničky Dulské

16. dubna,

18:30

Rakousko

Nový svět

18. dubna,

18:30

Rumunsko

Století pro Rumunsko


Itálie

Torneranno i prati / Louky zase pokvetou 

 (2014, 80 min, režie: Ermanno Olmi, promítáno v originálním znění s anglickými titulky)

Louky zase pokvetou, italský film, který napsal a režíroval Ermanno Olmi a který vykresluje fyzické i emocionální útrapy italských vojáků během první světové války, jež si vyžádala 16 milionů životů.

Zima roku 1917, Severo-východní fronta, poslední střety Velké války. Italská pevnost postavená v 1800 metrech nad mořem na náhorní plošině Asiago. Všude kolem sněží a rakouské zákopy jsou tak blízko, že je slyšet i dech nepřítele.

Link: http://www.filmitalia.org/p.aspx?t=film&l=en&did=75869 

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3478140/?ref_=fn_al_tt_1

Video: https://www.youtube.com/watch?v=31oVyVKg-GE

Po filmu bude následovat krátká diskuze s italským historikem Marco Patricellim.

Marco Patricelli (Pescara, 1963) je italský historik; ve svých studiích se zaměřuje zejména na druhou světovou válku a na Evropu 20. století. Je to mezinárodně uznávaný odborník, jehož publikace byly přeloženy do mnoha jazyků. Vydal nespočet knih a studií, za které získal mnohá ocenění včetně XLII. “Premio Acqui Storia”.

Po debatě bude tento první promítací večer doplněn o malé pohoštění v podobě číše vína.

Lotyšsko 

Rigas sargi / Obránci Rigy

 (2007, 118 min, režie: Aigars Grauba, promítáno v originálním znění s anglickými titulky)

Mārtiņš se po skončení 1. světové války vrací do Lotyšska za svou milou Elzou. Netuší však, že rozhodující boj jak o její srdce, tak o nově vzniklý stát je teprve před ním. Německé ozbrojené síly pod vedením bělogvardějského generála Bermonta se chystají zaútočit na Rigu a zdá se, že jedinou lotyšskou naději představuje podpora mocností Dohody. Mārtiņš s hrstkou statečných je však dál odhodlán bojovat.

Po filmu bude následovat krátká diskuze s J.E. panem Albertsem Sarkanisem, mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Lotyšské republiky v České republice.

Polsko

Panie Dulskie / Paničky Dulské 

 (2015, 91 min, režie: Filip Bajon, promítáno v originálním znění s anglickými titulky)

Tragikomická variace na dnes již klasické drama Gabriely Zapolské Morálka paní Dulské. Děj ze začátku 20. století je však zasazen do současného rámce a přináší překvapivou pointu. Spořádaná měšťanská rodina Dulských skrývá temné tajemství, které je paní domu odhodlána hájit za každou cenu.

IMBD: http://www.imdb.com/title/tt5078374/

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rqDlRUAAjHU

Po filmu bude následovat krátká diskuze s mladým polským historikem Łukaszem Jasinou.

Łukasz Jasina získal titul Ph.D. v oboru filmových studií (Polská akademie věd). Vystudoval práva, historii a žurnalistiku na Katolické univerzitě v Lublani, kde působil i jako odborný asistent. Byl vedoucím publicistou v internetovém týdeníku Kultura liberalna a vedoucím mezinárodního oddělení v polském historickém muzeu Jana Pavla II. Łukasz Jasina je autorem několika stovek publikací.

Rakousko

Neue Welt / Nový svět 

 (2005, 103 min, režie: Paul Rosdy, anglické titulky)

Nostalgické road movie od státu ke státu, od města k městu, ze starých časů do nových, skrz větší část střední Evropy, územím, jež se po téměř čtyři sta let honosilo názvem Rakousko-Uhersko.

Za pomoci hudby a příběhů, anekdot a legend, cestovních příruček a novinových výstřižků z přelomu 19. a 20. století sestavil dokumentarista Rosdy poutavé putování časem, postavené na juxtapozici filmových záběrů ze současnosti a dobových archivních filmů a fotografií z týchž míst.

Více informací o filmu: http://www.rosdyfilm.com/neuewelt/newworld/framesetnewWorld.htm 

IMBD: http://www.imdb.com/title/tt1085470/?ref_=nv_sr_2  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jAEmzjQfvqM

Po filmu bude následovat krátká diskuze s režisérem filmu, Paulem Rosdym.

Vídeňský režisér Paul Rosdy se věnuje filmu od roku 1990, do té doby působil mimo jiné jako turistický průvodce. Vystudoval filmovou školu v kanadském Vancouveru a následně produkoval krátkometrážní dokumentární snímky a naučné programy v Rakousku, Kanadě a USA. Spolu s Joan Grossmanovou založil v roce 1994 společnost Pinball Films, v jejímž rámci mimo jiné natočili celovečerní dokument líčící příběh tisíců evropských Židů utíkajících před nacismem do Šanghaje.

Rumunsko

Un secol pentru Romania / Století pro Rumunsko

(2013, 52 min, scénář: Adrian Cioroianu, promítáno v originálním znění s anglickými titulky)

Dokument "Století pro Rumunsko" zahrnuje 100 let historie Rumunska, cesta označená deseti národními prioritami století. Film představuje události, které předcházely vzniku Velkého Rumunska, politické napětí v polovině 20. století, druhá světová válka, konsolidace komunismu i mezinárodní souvislosti, které ovlivnily situaci Rumunska.

Autorem scénáře a průvodcem je historik Adrian Cioroianu a producentem je Rumunská televize.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=_CKF10hhEYc

Po filmu bude následovat krátká diskuze s rumunským politikem a scénáristou filmu, Adrianem Cioroianu.

Adrian Mihai Cioroianu je rumunský historik, politik, novinář a esejista. Přednáší na Fakultě historie na Bukurešťské univerzitě a je autorem několika knih zabývajících se rumunskou historií. Adrian Cioroianu byl senátorem v rumunském parlamentu (2004 - 2007), poslancem v Evropském parlamentu (2007) a Ministr zahraničních věcí (2007 - 2008). Od roku 2015 je velvyslancem Rumunska při UNESCO.

Více informací o promítání: Facebook. 

 

Akce je součástí rozsáhlého projektu iniciovaného Centrem pro výtvarné umění BOZAR v Belgii s názvem "1918 - EVROPSKÉ PŘEDSTAVY O MODERNÍ DOBĚ O 100 LET POZDĚJI" a je podporovaná programem Evropa pro občany. Projekt zahrnuje dvě debaty v Bruselu, jednu debatu v Helsinkách a další debatu v Budapešti na podobné téma týkající se dnešního vnímání roku 1918.

Více informací o projektu naleznete na webu BOZAR.

V rámci výročního programu ČC Brusel: http://brussels.czechcentres.cz/cs/1918/

Organizátoři:

 

Místo konání:
Prague
Datum:

Od: 9.4.2018
Do: 18.4.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala