Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.7.2012 - 31.8.2012

Poliglotti4.eu

Projekt Poliglotti4.eu, pod vedením sdružení evropských národních kulturních institutů EUNIC v Bruselu, má za cíl podporovat mnohojazyčnost v Evropě. Je výsledkem jednání Platformy občanské společnosti EU pro mnohojazyčnost (EU Civil Society Platform on Multilingualism), které předsedá EUNIC.

Internetové stránky projektu (www.poliglotti4.eu), známé také pod názvem online „Language Observatory”, obsahují příklady těch nejlepších metod v oblasti výuky cizích jazyku a s ní spjatou lingvistickou politiku. Nabízejí tak politickým činitelům, vyučujícím, studentům či sdružením občanské společnosti řadu pomůcek na zhodnocení, porovnání a zlepšení jejich činnosti v následujících třech klíčových oblastech:

  • raná jazyková výuka,
  • celoživotní vzdělávaní
  • sociální a komunitní služby podporující začlenění


Zároveň lze na těchto webových stránkách sledovat konference a důležité události v oblasti multilingvismu či využít široký repertoár publikací, odkazů a důležitých zdrojů. Rovněž je zde k dispozici záznam z úspěšného dvoudenního semináře pro odborníky na téma Rané jazykové výuky, který nedávno zorganizovali partneři projektu v holandském Leeuwardenu.

Již šest měsíců před zahájením závěrečné konference k tomuto projektu, která proběhne v Itálii, v Parmě, od 14. do 16. listopadu 2012, obsahuje portál Poliglotti4.eu širokou škálu informaci pro zainteresované strany. Tento bohatý informační korpus bude v nadcházejících měsících nadále rozšiřován a doplňován. Nabádáme vás proto nejen k jeho plnému využívání, ale i ke spoluúčasti na rozvoji znalostí v oblasti mnohojazyčnosti tím, že nám sdělíte svůj názor na námi uvedené příklady nejlepších metod pro výuku a výsledky rešerše. Zároveň můžete sdílet tyto informace a rešerše s vašimi kolegy či partnery prostřednictvím sociálních sítí Facebook (Poliglotti4.eu) a Twitter (@poliglotti4eu). Projekt je financován z podpory pro program celoživotního vzdělávání Evropské komise.

Více informací naleznete na www.poliglotti4.eu.

Místo konání:

Datum:

Od: 1.7.2012
Do: 31.8.2012

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala