Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.10.2000 0:00 - 1.10.2001 0:00

Nový LCD projektor Panasonic obstará nastavení za V

Japonská společnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (MEI), známá především svými výrobky značek Panasonic a Technics, představuje nový velmi jednoduše ovladatelný LCD projektor s typovým označením PT-L701Edd

StrCh

Searches a string for the first occurrence of a character that matches the specified character. The comparison is case sensitive.

LPWSTR StrChrW(
  LPCWSTR lpStart,
  WCHAR wMatch
  );
LPSTR StrChrA(
  LPCSTR lpStart,
  WORD wMatch
  );
Parameters lpStart Address of the string to be searched. wMatch Character to be used for comparison. Return Values

Returns the address of the first occurrence of the character in the string if successful, or NULL otherwise.

Remarks

The comparison assumes lpStart points to the start of a null-terminated string.

Requirements

Version 4.71 and later of Shlwapi.dll

Windows NT/2000: Requires Windows 2000 (or Windows NT 4.0 with Internet Explorer 4.0 or later).
Windows 95/98: Requires Windows 98 (or Windows 95 with Internet Explorer 4.0 or later).
Header: Declared in shlwapi.h.
Import Library: shlwapi.lib.

Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

Od: 1.10.2000 0:00
Do: 1.10.2001 0:00

Organizátor:

b


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala