Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.4.2019 - 25.5.2019

Miro Švolík – HOMAGE TO ALL MY INSPIRATIONS

V polovině měsíce dubna se do Galerie Baudelaire v Antverpách vrací jeden z předních představitelů tzv. Slovenské nové vlny, fotograf Miro Švolík. Ten začal studovat fotografii již na bratislavské Střední umělecko-průmyslové škole, poté se však přesunul do Prahy, kde studoval tento obor na pražské FAMU a v Čechách se poté i usadil. V jeho tvorbě převládá téma ženského těla – ženské akty a fragmenty ženského těla tvoří největší část jeho portfolia.

Pro uměleckou tvorbu Miro Švolíka je kromě ženského aktu typický odkaz na historii fotografie a umění a tendence k prolínání uměleckých médií a žánrů. Teatralita patří mezi ústřední rysy jeho snímků. Především jeho raná tvorba je charakteristická tzv. kolážovitou kvalitou obrazu, jež je podpořena zachycením modelu z velké výšky. Dalším jedinečným rysem je užití ironických prvků při tvorbě finální fotografie, kdy je např. příroda ohraničena a doplněna siluetami člověka. Na snímku tak v geometrickém obrazci pahorky přechází v modelčina ňadra atp. (upraveno, zdroj Artalk).

Švolíkovu tvorbu mohli návštěvníci antverpské galerie vidět již v roce 2015. V rámci tehdejší série „The Best of…“ vystavila Galerie Baudelaire ve spolupráci s Českým centrem Brusel takové ikony moderní fotografie, jako jsou Tono Stano, Peter Župník, Rudo Prekop, či již zmiňovaný Miro Švolík.

Vernisáž se bude konat v přítomnosti autora, který také představí svou novou knihu.

První část knihy obsahuje Švolíkovu současnou tvorbu, další části obsahují (v opačném chronologickém pořadí) díla z jeho dřívější tvorby (začínajících v 80. letech), které souvisejí s tou nynější.

Ukázka z knihy:

Svět jako jevištní podlaha
Miro Švolík a souvislost mezi sexem a geometrií

Je Miro Švolík (nar. 1960) básník? Fotograf? Grafik? Režisér? Jisté je, že se za studií na pražské FAMU pořádně nalokal kouzelného nápoje, který tam v osmdesátých letech podávali. Od té doby zaujímá v experimentální fotografii zvláštní místo ikonickými obrazy, pro něž nechal pózovat přátele a spolužáky. V jeho rané tvorbě se to na ploše obrazu hemží lidičkami v burleskních nebo surrealistických seskupeních – Švolík naaranžoval človíčky obou pohlaví jako na skicák, zaujal s fotoaparátem ptačí perspektivu a stiskl spoušť. Později nechal krajiny a lidské postavy, aby se slévaly v překvapivé koláže, nebo tvořil hravé, napínavé obrazy rozstřihováním a zrcadlením aktů. Vzniklo tak konzistentní dílo, které koketuje s erotikou a grafickým designem. V jeho nejnovější tvorbě, tak jak se představuje v sérii Pocta všetkým mojim inšpiráciám, hrozí tělům, že se rozpustí ve tvarech písmen a interpunkčních znamének, s jemnými narážkami na suprematismus a umění Bauhausu.

Homage to All My Inspirations
Text [CZ / ENG / NL]: Eric Min
Rozměry: 21 x 21 cm / 160 stran / ISBN 978-94-91738-548
Cena: €

(foto: Igor Malijevský)

 

Kdy: 15. dubna – 25. května 2019, vernisáž 14. dubna

Kde: Galerie Baudelaire, Plantin en Moretuslei 119, B - 2140 Antverpy

Více informací: ZDE

Místo konání:
Datum:

Od: 14.4.2019
Do: 25.5.2019

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala