Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

6.5.2008 0:00 - 0:00

Křest knihy "Češi a Belgičané v zrcadle dějin"

Křest knihy "Češi a Belgičané v zrcadle dějin", která se jako první zabývá paralelami mezi oběma zeměmi a objevuje vztahy, které v historii pojily politiky a umělce mezi Bruselem a Prahou, se bude konat v úterý, 6.5.2008 od 19:00 v Galerii Českého centra.

 

 

Sborník příspěvků, které zazněly na konferenci uspořádané ve spolupráci Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Střediska českých studií Bruselské svobodné university v květnu 2006, přináší texty českých i belgických historiků 18.-20.století. Sborník se zaměřuje na dva úhly pohledu: společnou paměť minulosti (od 18.století do počátku 1.světové války) a rozdílné cesty přítomnosti i paralely 20.století.

Z předmluvy:
„Belgie a Česká republika, konkrétněji tedy bývalé Československo, mají mnohem více společných znaků, než se může na první pohled zdát: malé země, které vznikly v důsledku významných politických otřesů, obklopené mocnými sousedy, vydané na pospas třenicím národností, které zde žijí, pěstující si svůj černý humor poražených, se v průběhu dějin i své vlastní existence nacházely v popředí světového zájmu, mnohem častěji však stály v jeho kulisách. Přesto však o sebe tyto dvě země nejeví větší zájem, jakoby je všechny tyto znaky separovaly. (…) Přesvědčeni o tom, že na poli prohlubování znalostí těchto zrcadlových dějin zbývá ještě mnoho práce, setkávají se čeští a belgičtí badatelé již několik let na společných setkáních. Tato akademická setkávání vedla k uspořádání konference, která se uskutečnila v Praze v budově Senátu České republiky v květnu 2006. Považovali jsme za přínosné, aby se s přednesenými texty mohli takto seznámit i ti, kdož se o téma blíže zajímají a nemohli se této konference zúčastnit. Domníváme se totiž, že kromě společné habsburské minulosti máme i společnou budoucnost.“
(Jan Rubeš, Oldřich Tůma)

 

 

Křest a debata o knize se bude konat v Galerii Českého centra, 6.5.2008 od 19:00, za přítomnosti profesora Jana Rubeše.

 

Místo konání:

150-152 Avenue Adolphe Buyl
1050 Bruxelles / Brussel
Belgie

Datum:

6.5.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

České centrum, ULB


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala