Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.4.2011

Koncert Sedláčkova kvarteta

Koncert velmi nadějného českého kvarteta pod záštitou J. E. paní Mileny Vicenové, velvyslankyně – stálé představitelky České republiky při Evropské unii

Čtvrtý koncert cyklu koncertů české komorní hudby 2011 organizovaný Českým centrem v Bruselu ve spolupráci s Hudební fakultou Akademie múzických umění v Praze.

Sedláčkovo kvarteto:

Michal Sedláček (1. housle), Kristýna Kočová (2. housle), Vladimír Michal (viola), Karel Chudý (violoncello).

Program

Leopold KOŽELUH: Smyčcový kvartet B-dur, op.32 č.1

Antonín DVOŘÁK - Smyčcový kvartet d-moll op.34

Přestávka

Jiří TEML - Smyčcový kvartet č.2 "Vivat Stravinskij"

Bohuslav MARTINŮ - Smyčcový kvartet č.2

Místo konání:

Représentation permanente de la République tchèque près de l'Union européenne, 15, rue Caroly, 1050 Ixelles (Bruxelles)

Datum:

13.4.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala