Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

18.5.2016 - 9.6.2016

700 let výročí Karla IV., císaře na čtyřech trůnech

Jménem paní komisařky Věry Jourové bychom Vás rádi pozvali na zahájení putovní panelové výstavy o Karlu IV., Císaři na čtyřech trůnech, které se bude konat ve středu 18. května 2016 od 18:00 hod. v 1. podlaží budovy Berlaymont Evropské komise.

Výstavu připravila Univerzita Karlova v Praze ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Pro účast je nutné se rezervovat na waldhauserova@czech.cz. Pro zajištění vstupu do Evropské komise je nezbytné k rezervaci připojit následující informace: Příjmení, jméno; datum narození; národnost, číslo OP/cestovního pasu spolu s datem platnosti.

Z bezpečnostních důvodů prosím potvrďte svou účast nejpozději do 10.5.2016 a při vstupu předložte vytištěnou pozvánku viz. napravo.


Císař na čtyřech trůnech/ Životní pouť Karla IV. ve čtrnácti zastaveních

JUBILEJNÍ ROK | 700 LET OD NAROZENÍ KARLA IV. 1316-2016 | PUTOVNÍ VÝSTAVA

Rok 2016 se nese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 14. května 700 let. Kulturní, akademické a vědecké instituce připravují široké spektrum aktivit od tematických výstav a programů vztahujících se k osobnosti císaře.

Putovní výstava obsahuje celkem 14 textových panelů s doprovodnými obrazovými motivy (s odkazem na čtrnáct zastavení Křížové cesty) a jeden úvodní panel s hlavním motivem pražské česko-bavorské zemské výstavy, císaře Karla IV. ukládajícího svatý ostatek do relikviáře na hradě Karlštejně.

Císař Karel se jako hluboce věřící člověk hlásil k židovsko-antické tradici evropské civilizace. A stejně tak má putovní výstava, která bude v několika jazykových mutacích představena prostřednictvím Českých center v zahraničí, zastupitelských úřadů a partnerských institucí v zahraničí, vyjádřit současný vztah České republiky k významu Karla IV. jako vladaře evropského formátu. Historický vztah českých zemí jako nedílné součásti evropské politiky je protkán základními prvky evropské kultury, která je bezesporu postavena na hodnotách, jež vyznával Karel IV. ‒ na křesťanství a humanismu.

Putovní panelová výstava představuje Karla IV. nejen jako cílevědomého politika, ale i jako obyčejného člověka, který má běžné starosti dnešních lidí (bojí se o osud svých dětí – snaží se jim zajistit budoucnost, trpí nemocemi, užívá si života atp.) A jako každý člověk má také dané povahové rysy, které mu někdy pomohou životní situaci vyřešit, někdy mu ji naopak zkomplikují. Každopádně Karel IV. je historická osobnost, která vidí svět kolem sebe v širším kontextu a svou víru a vzdělání využívá k naplnění vlastních státně-dynastických koncepcí.

Panelová výstava vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR jako součást doprovodného programu k první česko-bavorské zemské výstavě Císař Karel IV. 1316-2016, která se uskuteční od 15.5. do 25.9.2016 v Národní galerii v Praze, Valdštejnské jízdárně.

Informace o panelové výstavě:
Koncepce: Jiří Fajt
Texty: Milan Rudik, Jan Royt a Jiří Fajt
Koordinace a realizace: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Univerzitou Karlovou

 

Kdy: 18.5. – 9.6.2016

Kde: Evropská komise, budova Berlaymont, výstavní hala na 1. podlaží, Rue de la Loi 200, 1040 Brusel

 

       

Místo konání:

European Commission

Datum:

Od: 18.5.2016
Do: 9.6.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala