Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

14.5.2012 - 23.5.2012

Šestý ročník festivalu Jeden svět v Bruselu

Během šestého ročníku bruselského Jednoho světa bude mít zdejší publikum příležitost se seznámit s některými z těch nejlepších dokumentárních filmů, které byly uvedeny během pražského festivalu. Mezi 14. a 23. květnem nabídne bruselský festival 18 nových dokumentárních filmů zaměřených na různé lidsko-právní a společenské otázky, se kterými se potýkají země celého světa. Promítání filmů budou následovat panelové diskuze, jichž se budou účastnit politici, lidsko-právní aktivisté a představitelé mezinárodních nevládních organizací.

Letošní ročník festivalu se zaměří – jak už napovídá jeho vizuální podoba i motto Youth Quake - na protesty především mladých lidí, které se odehrávají po celém světě, ale mají společný cíl – ukázat rostoucí nespokojenost mladých lidí s vládnoucím systémem. Není to, jak by se zdálo, pouze případ arabského světa, stejné protesty se odehrávají i v zemích, které mají dlouhou demokratickou tradici.

Festival Jeden svět je pořádán Člověkem v tísni ve spolupráci se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii, Českým centrem v Bruselu, organizací Human Rights and Democracy Network, centrem pro krásná umění Bozar, Goethe institutem a Evropským parlamentem.

Festival se koná pod záštitou pana Martina Schultze, předsedy Evropského parlamentu a paní Mileny Vicenové, velvyslankyně Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Festival rovněž navázal partnerské vztahy s dalšími kulturními událostmi podobného zaměření. Jedná se o haagský festival Movies that Matter, bruselský Festival des Libertés a organizaci UNRIC Brussels.

Porota jednoho bruselského festivalu Jeden svět je zodpovědná za výběr vítězného filmu z devíti soutěžních dokumentárních filmů. Letošní porota se skládá z následujících osobností: Victoria Pirker, z organizace Human Rights Without Frontiers; David Nichols, představitel Amnesty International a Yin Myo , aktivistka zaměřující se na práva žen pocházející z Barmy. Vítězný snímek Ceny za nejlepší film obdrží dlouhodobou podporu ze strany organizace Síť pro lidská práva a demokracii v Bruselu (HRDN), která vyhradí zvláštní zdroje na zvýšení povědomí o problémech, na něž oceněný film upozorňuje.

Mezi účastníky debat se objeví rovněž režiséři, například Petr Lom, režisér filmu Back to teh Square, anebo Mervi Jurkkonen, režisér filmu After Life - 4 Stories of Torture.

Jeden svět v Bruselu je významná událost, díky níž mohou zhlédnout důležité dokumentární filmy političtí činitelé, kteří mohou ze svých pozic napomáhat uskutečňovat určité změny. Festival ale také přináší příležitost všem milovníkům filmu, studentům i veškeré aktivní občanské společnosti zhlédnout filmy, jež inspirují silnými příběhy lidí, kteří usilují o spravedlivější svět.

Vstupenky je možné rezervovat na stránkách Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii. Registrace je povinná. Vstupenky jsou zdarma vyjma projekcí v Bozar. Na vstup na projekce v Evropském parlamentu se vztahují zvláštní bezpečnostní požadavky.


Program letošního festivalu Jeden svět v Bruselu je dostupný zde: www,czechrep.be/oneworld

Více informací o pražském festivalu Jeden svět: www.oneworld.cz

 

Místo konání:

Brusel

Datum:

Od: 14.5.2012
Do: 23.5.2012

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala