Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.11.2019 18:00

Evropske dialogy Vaclava Havla 2019

Voláte po svobodných volbách, po zrušení vedoucí role jedné strany, po zrušení Národní fronty jako manipulačního nástroje této strany. Ubezpečujeme vás, že dojde-li k pokojnému dialogu, budeme s vládou o všech těchto touhách občanů jednat.

-       Václav Havel

Projev k demonstrantům na Václavském náměstí, 24. listopadu 1989

 

Jak se změnila Evropa od roku 1989? Jakým způsobem můžeme nadále udržet jednotný a svobodný prostor EU? K čemu vedou dezinformační kampaně? A sdílíme stejné vize na obou březích Atlantiku? Také na další otázky budou společně hledat odpovědi letošní hosté konference Evropské dialogy Václava Havla, která se uskuteční 20. listopadu od 18:00 v prostorách Evropského domu historie v Bruselu.

 

Projekt Evropské dialogy Václava Havla dlouhodobě navazuje na potenciál dialogu, který Václav Havel považoval za nedílnou součást rozvíjení demokratického uspořádání společnosti. Cílem projektu je vytvořit debatní prostor skrze každoroční konference, které mají rozvíjet vztahy mezi státy, institucemi a občany.

Letošní téma diskusního večera zní Evropa 1989-2019: Jak se udržet na cestě směrem k jednotné a svobodné Evropě? – hosté jednotlivých panelů se pokusí pojmenovat příčiny, proč se představa o „jednotné a svobodné“ Evropě působením nejrůznějších sil pomalu rozplývá. Změny přitom probíhají i navzdory historickému rozšíření institucí jako NATO nebo Evropská unie. Kromě vnějších vlivů v podobě dezinformačních zpráv se objevují varovné signály také zevnitř EU, například v podobě brexitu.

Úvodní slovo konference pronesou od 18:00 Velvyslanec ČR v Belgii Pavel Klucký a vedoucí Stálého zastoupení ČR při EU Jakub Dürr. Následující debata proběhne ve dvou po sobě jdoucích panelech, jejichž moderace se zhostí ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský. Pozvání k diskusi přijalo osm hostů z řad institucí Evropské unie, NATO nebo z Rádia Svobodná Evropa.

 

Program:

18:15 První panel

 Marek Belka / Michal Šimečka/ Jamie Fly

Třicet let od pádu Berlínské zdi. Tři dekády po sametové revoluci. Jakou změnu tyto klíčové historické posuny přinesly?

Čtyři hosté se pokusí zanalyzovat a v kontextu zachytit dopad proměn na podobu dnešní Evropy. Zároveň zhodnotí, zda je situace po třiceti letech příznivá, nebo zda se ukazuje, že představa jednotné a svobodné Evropy nebyla doposud naplněna? Debata se mimo jiné stočí i k dezinformačním kampaním, k problematice brexitu nebo k otázce, zda EU stále dokáže najít společnou řeč s USA.

 

19:15 Druhý panel

Frans Timmermans / Alexandr Vondra / Nathalie Loiseau   

Transformace států střední a východní Evropy. Jednota Evropské Unie. Otázka vstupu dalších zemí do EU.

Další čtveřice hostů se ve druhé půli večera bude zabývat vztahem mezi roky 1989 a 2019. Panel se zaměří na budoucnost Evropy, na mechanismy, jimiž lze EU udržet a na poznatky, které přinesly proměny státních uspořádání ve střední a východní Evropě. Předmětem úvah budou i otázky stran jednoty EU nebo přibírání nových členů.

PROGRAM KE STAŽENÍ: 

Kdy: 20. listopadu 18:00–20:30, registrace začíná v 17:45

Kde: Dům evropské historie, Rue Belliard 135, 1000 Brusel

 

Akce proběhne v anglickém jazyce.

Organizátorem akce je Stálé zastoupení ČR při EU ve spolupráci s Českým centrem Brusel, Knihovnou Václava Havla, Velvyslanectvím ČR v Belgii a Domem evropské historie.


Místo konání:

Datum:

20.11.2019 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala