Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.9.2016 - 11.9.2016

DRDOVA GALLERY & Jan Nálevka na „Art On Paper“ v BOZAR

Drdova Gallery prezentuje v Bruselu na veletrhu kresby „Art On Paper“ českého umělce Jana Nálevku. Během festivalu, který trvá od 8. 9. Do 11. 9. 2016 v prostorách paláce BOZAR v Bruselu, bude Jan Nálevka vystavovat nové kresby navazující na jeho předchozí práce, nedávno vystavované v Karlin Studios.

Zatím poslední prací tohoto českého umělce, vystavenou v Karlin Studios, bylo dílo nazvané „-“. Jednalo se o více jak 8m dlouhou kresbu (zvetšenou pomlčku), na které pracoval Jan Nálevka 2 roky. V Bruselu na tuto koncepci naváže menšími „pomlčkami“, které by měly být 1 až 2 metry dlouhé.

O výstavě v Karlin Studios: Název a inspirace výstavy je jednoduchým znakem „–“. Znak symbolizuje moment zastavení v čase, skoro nepostižitelné ticho a čekání, které autor reprezentuje pomocí kresby, kterou vytvořil během dvou let. Dotýkající se extremních kontrastů, Jan Nálevka zde rozšiřuje pojem prázdnoty k pomníku kontraproduktivity.

Více informací: http://www.drdovagallery.com/artists/jan-nalevka

O „Art On Paper“

Art On Paper je specializovaný veletrh umění, který se koná v nejvýznamnějším centru pro umění BOZAR v Bruselu. Tento festival si klade za cíl propagovat moderní kresbu a jí příbuzné odvětví, pročemž zve každoročně 25 umělců, aby zde vystavili v rámci sólové výstavy své práce. Zároveň se v rámci Art On Paper potkávají mladé či uznávané galerie evropské scény s těmi domácími, belgickými a sběrateli umění a jinými profesionály z oblasti umění.

Více informací:  http://www.artonpaper.be/?page=Art-on-paper&lang=En

Kdy: 8. 9. 2016 – 11. 9. 2016

Kde: Terarken rooms, Rue Ravenstein 23, 1000 Brusel

Vstupné: 6 - 8€

Místo konání:

Terarken rooms, Rue Ravenstein 23, 1000 Brusel

Datum:

Od: 8.9.2016
Do: 11.9.2016

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala