Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.3.2017 19:30

Uvedení knihy esejí k odkazu Jana Patočky

České centrum Brusel spolu s Velvyslanectvím ČR v Belgii Vás zve na představení knihy Thinking after Europe: Jan Patocka and Politics. Večera se zúčastní editor knihy Franceso Tava, právník a sociolog Jiří Přibáň a docent filozofie Darian Meacham, autoři příspěvků v knize. Akce proběhne 23. 3. 2017 v Plzeňském domě v Bruselu a je pořádána pod záštitou J. E. Jaroslava Kurfürsta, velvyslance ČR v Bruselu.

Debata se bude odvíjet od myšlenek jednoho z nejvýznamnějších českých filozofů, Jana Patočky, který jakožto mluvčí Charty 77 ovlivnil řadu českých intelektuálů a disidentů 60. až 80. let. Mezi hlavní témata jeho výzkumu patřila fenomenologie, filosofie dějin, česká literatura, ale také umění a kultura obecně. Ve své filozofii navazuje například na myšlenky T. G. Masaryka či Edmunda Husserla.

Kniha Thinking after Europe: Jan Patocka and Politics, která bude na večeru představena, prezentuje hloubkovou analýzu filozofie Jana Patočky. Francesco Tava zde zkoumá skrz sebrané texty různých autorů jak fenomenologické, tak eticko-politické aspekty Patočkovy práce.

Francesco Tava vystudoval University of Milan a nyní v rámci svého postgraduálního studia působí v Centre for Phenomenology and Continental Philosophy  na Katolické univerzitě v Lovani, kde se zabývá fenomenologií a morální a politickou filozofií. Francesco Tava se Janem Patočkou zabýval již během svých studií, kdy také několikrát pobýval na půdě Filosofického ústavu Akademie věd ČR a v Archivu Jana Patočky.  V roce 2014 vydal monografii Il rischio della libertà. Etica, fenomenologia, politica in Jan Patočka, která byla později vydána v angličtině pod názvem The risk of freedom: Ethics, Phenomenology and Politics in Jan Patočka.

Myšlenkami Jana Patočky se ve svém univerzitním působení inspiruje i Jiří Přibáň, který jeho teze uplatňuje i na současné politické a společenské problémy. Přibáň je autorem a editorem mnoha vědeckých statí a knih jako například Obrana ústavnosti (2014) nebo Právní symbolismus (2007). Kromě práva a sociologie se věnuje také filozofii a sociologii umění, absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde roku 1997 habilitoval a v roce 2002 získal profesuru v oborech teorie, sociologie a filozofie práva. Od roku 2001 působí na Cardiff Law School a University of Wales a přednáší na řadě dalších škol, jako například University of California či New York University. Je autorem příspěvku č. 6.

 Poslední z hostů debaty bude Darian Meacham, vyučující na University of West England v Bristolu. Jeho zájem o politickou filozofii je silně ovlivněn fenomenologií Jana Patočky a zejména jeho pojetím evropské a post-evropské kultury a vzdělanosti. Toto téma rozvíjí ve svém projektu nazvaném „The post-europe project“. K odkazu Jana Patočky se ve svých pracích stále vrací. Mezi jeho poslední publikace patří sbírka, která bude prezentovaná na tomto večeru.

 

Kdy: 23. 3. 2017

Kde: Plzeňský dům, Place de Jamblinne de Meux 31, Brusel

Debata určena pro odbornou veřejnost bude vedena v angličtině, registrace povinná do 20. 3. 2017 na: frybova@czech.cz

 

Místo konání:

Place de Jamblinne de Meux 31, Brussels

Datum:

23.3.2017 19:30

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala