Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

25.4.2015 - 27.4.2015

Čeští umělci na Art Brussels 2015

Ve dnech 25. až 27. dubna 2015 se bude konat další ročník veletrhu s uměním Art Brussels. Pražská Drdova Gallery představí na veletrhu dva umělce mladé generace: českého konceptuálního umělce Jana Nálevku a slovenskou sochařku žijící v Praze Pavlu Scerankovou. Ačkoli pracují s odlišnými médii, přistupují oba autoři ke své práci s velmi precizním a přísným uvažováním. Jan Nálevka tematizuje smysl umělecké tvorby a dimenzi času, který do ní vkládá. Pavla Sceranková promýšlí svá díla ve více abstraktní rovině a zajímají ji způsoby lidského vnímání a jeho limity, které umožňují uměleckou interpretaci. Art Brussels se koná v prostorách Brussels Expo a pro veřejnost bude otevřen od 11 do 19 hodin.

Jan Nálevka je známý esteticky strohými konceptuálními pracemi operujícími s vizuálním jazykem geometrického umění a minimalismu. Jeho program však není založen na obdivu k elegantní geometrické kombinatorice či k obrazové krajnosti monochromu, ale na možnosti evokovat užitím geometrických a minimalistických forem problematiku prázdnoty, systému a systematizace. Jako výchozí materiál často používá prefabrikované, standardizované celky, mnohdy průmyslově produkované a skoro vždy běžně užívané, které samy o sobě nebo za využití jasně definovaného pracovního postupu vytvářejí různé formulace „prázdna“. 

 

Pavla Sceranková přináší do oblasti sochařské a objektové tvorby nový autorský jazyk a výraz. Novou koncepci, navazující na silný odkaz postmoderního, ale zároveň i nekonceptuálního prostorového umění. Vytváří sochařské objekty a instalace vyznačující se minimalistickou čistotou a citlivým vztahem k danému místu. Jinou polohou je tvorba objektů, v nichž je zakomponován prvek akce, které vyzývají diváka k interakci. Častěji však mají podobu videa, či spíše videosochy, která stojí na pomezí performance, animované sochy a autonomního videa. Vyjadřují existenciální vztah člověka k prostředí, ve kterém žije a se kterým se konfrontuje.

V obsahové rovině se Pavla Sceranková intenzivně zabývá reflexí lidského vnímání, pamětí a individuálním prožíváním okolního světa. Vychází z osobního prožitku a zkoumá způsob, jak se tento prožitek uchoval v paměti, respektive, jaký tvar nabyl. Autorka tematizuje fenomén vnímání, prožívání aktu vnímání, vztah vnímání ke vnímanému světu a vědomí aktu vnímání.

http://www.artbrussels.com/

Kdy: 25. – 27. dubna 2015 

Kde: Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Brusel (Laeken)

Otevírací hodiny: 11 – 19 hodin

Vstupné: 15 €

Místo konání:

Brussels Expo, Place de Belgique 1, 1020 Brusel (Laeken)

Datum:

Od: 25.4.2015
Do: 27.4.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala