Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

19.5.2017 - 15.11.2017

Předsednictví České Republiky v Radě Evropy 2017

19. května 2017 bylo slavnostně zahájeno předsednictví České republiky ve Výboru ministrů Rady Evropy. Pozici v čele této instituce bude ČR mít do 15. listopadu 2017. Předsednictví získává Praha již po druhé, a to po 22 letech a české předsednictví chystá využít této pozice k propagaci české kultury. K symbolickému předání předsednického postu došlo v kyperské metropoli Nikósie za přítomnosti ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka.

Rada Evropy, organizace institucionálně zcela oddělená od Evropské unie, sdružuje 47 zemí (včetně Ruska a Turecka) a jejím hlavním pověřením je dohled nad dodržováním Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Za účelem toho byl při Radě Evropy založen Evropský soud pro lidská práva (ESLP), jediný justiční orgán svého druhu, který umožňuje jednotlivcům (po vyčerpání všech národních opravných prostředků) žalovat stát, jehož jsou občany, pro podezření z porušení lidských práv orgány daného státu.

Portfolio činnosti Rady Evropy je ovšem širší a zahrnuje i pravidelný monitoring stavu lidských práv v členských zemích a vydávání na to navazujících doporučení k nápravě, jsou-li v některém z členských států shledány v kterékoli lidskoprávní oblasti nedostatky.

České předsednictví plánuje uspořádat několik konferencí o právech osob patřících k ohroženým nebo znevýhodněným skupinám. Zároveň ale již tradičně k předsednictví patři bohatý kulturní program, jehož součástí bude prezentace toho nejlepšího ze soudobé kulturní scény České republiky včetně koncertů a výstav na poli designu a módy i literatury.

Více informací o předsednictví najdete zde.

Detailní program kulturních akcí konajících se ve Štrasburku najdete zde.

Místo konání:
Strasbourg
Datum:

Od: 19.5.2017
Do: 15.11.2017

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala