Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.5.2011 19:00 - 31.5.2011

Začarovaný kruh

Výstava, která mapuje tvorbu vznikající na půdě ateliéru Fotografie vedeného Pavlem Baňkou na Fakultě umění a designu univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, se koná pod záštitou J.E. paní Mileny Vicenové, velvyslankyně – stálé představitelky České republiky při Evropské unii. Vernisáž je ve středu 4. května v 19 h.

Představena jsou výrazná díla, která byla vytvořena v prostředí ateliéru během 15 let jeho existence, a která lze považovat pro historii ateliéru za zásadní. Mapování tvůrčích aktivit nemá chronologickou nebo  retrospektivní podobu, míněno je spíše zachycení vývoje myšlenkového.  

Zastoupena jsou díla současných studentů i aktuální tvorba absolventů, kteří se již etablovali na současné české výtvarné scéně. Přestože jsou jednotlivá díla originálními výtvory, lze v nich vysledovat určitou spojitost a esenci, která je charakteristická pro každé tvůrčí prostředí a která vzájemně řadí všechny zúčastněné začínající umělce do pomyslného kruhu okolo konstantního pilíře – osobnosti Pavla Baňky, vůdčího ducha ateliéru, který tentokrát v rámci výstavy opouští roli pedagoga a mezi své studenty vstupuje jako jejich partner vyzývající k společnému dialogu.

Umělci zúčastnění na výstavě: Pavel Baňka, Silvie Milková, Miroslav Chochlík, Markéta Kinterová, Tereza Kabůrková, Jan Kuntoš, Lubomír Lukčo, Pavel Matela, Josef Rabara, Filip Šách a Tomáš Ludvík. 

Vstup volný na základě rezervace:
R.S.V.P. : tél. +322 213 9430, brussels@czech.cz

Výstava potrvá do 31. května 2011.

 

 

Místo konání:

Représentation permanente de la République tchèque auprès de l’UE

Datum:

Od: 4.5.2011 19:00
Do: 31.5.2011

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala