Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.3.2014 - 25.5.2014

Čeští umělci na Bienále fotografie a vizuálního umění Liège 2014

Více než 30 českých vizuálních umělců se představí v březnu v belgickém městě Liège na Bienále fotografie a vizuálního umění. Svá díla vystaví v rámci projektu O židli, vytvořeném českými kurátory pro toto prestižní bienále, které potrvá od 15. března do 25. května 2014 v několika výstavních prostorách v Liège. Vernisáž české sekce i celého bienále se koná 15. března za přítomnosti všech zmíněných kurátorů i značného počtu českých vystavujících autorů.

Výstavní projekt české sekce v rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liège 2014 nazvaný O židli představuje práce více než třiceti nastupujících i mezinárodně etablovaných autorů, působících na současné české umělecké scéně. Leitmotivem výstavy a klíčem k výběru jednotlivých děl se stala židle jako předmět nejen fotografického zobrazení, ale také instalací a objektů, performance, videí a dalších médií. Tento nanejvýš jednoduchý, ale přesto mnohovrstevnatý motiv židle se stává určitým protipólem i doplněním letošního tématu BIP Liege, Pixely ráje. “Židle stojí nohama na zemi”, uvádí v textu výstavy jedna z kurátorů Karina Pfeiffer Kottová, a v rámci této výstavy se tak židle stává předmětem zkoumání vytrženým z každodenního kontextu a nahlíženým umělci z mnoha úhlů pohledu, ve svém materiálním i transcendentálním rozměru.

Bienále fotografie a vizuálního umění Liège 2014 se koná již podeváté a letos navíc s unikátním přispěním české výtvarné scény. Vybranými českými kurátory jsou Hynek Alt, Alexandra Vajd a Karina Pfeiffer Kottová.

Vystavující umělci: Zbyněk Baladrán, Veronika Bromová, Radek Brousil, Aleš Čermák, Jiří Černický, Matyáš Chochola, Nikola Čulík, Romana Drdová, Peter Fabo, Ivars Gravlejs, Jan Haubelt, Lukáš Jasanský & Martin Polák, Antonín Jirát, Tereza Kabůrková, Michal Kalhous, Viktor Kopasz, Václav Kopecký, Eva Koťátková, Alena Kotzmannová, Václav Magid, Ján Mančuška, Tomáš Moravec, Markéta Othová, Johana Pošová, Pavel Příkaský, Lucia Sceranková, Pavla Sceranková, Jiří Skála, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk, Ladislav Vondrák, Dušan Zahoranský, Martin Zet.

Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky a Wallonie Bruxelles International.

Kurátoři: Hynek Alt & Aleksandra Vajd, Karina Pfeiffer Kottová

Architekt výstavy: Jan Pfeiffer

Web: http://bip-liege.org/

 

                      

  

 

Místo konání:
Datum:

Od: 15.3.2014
Do: 25.5.2014

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala