Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TÝM ČESKÉHO CENTRA BRUSEL

České centrum Brusel

Jitka PÁNEK JURKOVÁ
ředitelka 
Tel:+32 2 641 89 49
Mobil:+32 479 49 04 93 


České centrum Brusel

Eva PETRÁKOVÁ
administrativa a marketing
Tel:+32 2 641 89 49 
Mobil:+32 489 497 523

Alba VANHAELEN
koordinátorka projektů, PR (1/2 úvazek)
Tel:+32 2 641 89 47

Daniela VERVLOET
stáž


Kateřina Ciencialová
stáž 09/2019 - 2/2020


Pavlína Juračková
stáž 09 - 12/2019


Kristýna Gajdošová
stáž 09/2019 - 2/2020


KONTAKT: 
ccbrussels@czech.cz

 

KANCELÁŘ ČESKÉHO CENTRA 

150 - 152, Avenue Adolphe Buyl/Adolphe Buyllaan 150 - 152
1050 Bruxelles/Brussel

Doprava
Bus - zastávka ULB (linka 71, 72)
Tram - zastávka ULB (linka 25, 8)
Villo stanice číslo 351 


Naši partneři

       


ČČ Brusel splupracuje s: 

 

V rámci sítě Českých center by Vás mohlo zajímat: