Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Kultura

Prezentace české kultury a umění tvoří hlavní část programové nabídky Českého centra. ČC Brusel organizuje vlastní samostatné kulturní akce, koncerty, výstavy, literární večery, filmové projekce, divadelní prezentace, besedy s významnými osobnostmi, podporuje organizaci akcí s účastí českých umělců s českým kulturním programem (koncerty české hudby, promítání českých filmů apod.), ale také spolupracuje s regionálními zastoupeními České republiky v Bruselu na jejich  komplexní prezentaci zahrnující i problematiku obchodu a cestovního ruchu.

Kulturní aktivity jsou výjimečně organizovány přímo na půdě Českého centra v Bruselu, česká kultura je totiž převážně prezentována ve spolupráci s místními kulturními instituty, festivaly, galeriemi, muzey apod. a také v jednotlivých regionech Belgie (Mons, Antverpy, Gent, Oostende, Lutych...). Prezentace kultury v regionech se velmi osvědčila, dosahuje se snáze podpory sponzorů, větší odezvy v regionálních médiích a vyšší návštěvnosti publika.

České centrum usiluje o prezentaci České republiky jako kulturně vyspělé evropské země.

K dalším aktivitám ČC Brusel patří poskytování informací o školském a vzdělávacím systému v ČR a možnostech studia na vysokých školách v ČR. Ve spolupráci s katedrou českého jazyka (CET) při Svobodné univerzitě v Bruselu (ULB), se České centrum podílí na  „Letní škole češtiny“ - 14 denní intenzivní výuce českého jazyka pro cizince. Výuka probíhá na ULB a další doprovodný program (konference, promítání filmů, setkání s osobnostmi) probíhá v prostorách ČC.

 

Výběr z našich akcí:
Elif Shafak, Martin Ehl a Slavoj Žižek
Česká reprezentace společně se Zuzanou Fuksovou
Evropské dialogy Václava Havla 2017 v Rotundě BOZAR


GEOMETR (CZ)


 

 


Naši partneři

Naši partneři