Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

České centrum Brusel zahájilo činnost v září roku 1997. Uspořádalo množství žánrově i tematicky různorodých kulturních a prezentačních akcí, někdy samostatně, jindy ve spolupráci s různými institucemi Bruselu a vlámské i valonské části Belgie nebo s českých regiony. Uskutečnilo desitky výstav, koncertů, divadelních představeni a filmových projekcí v polyfunkčním sále Českého centra i v sálech spolupořádajících institucí. Spolupracovali jsme mj. s městy Namur, Mons, Boussu a Bouillon z Valonska a s městy Antwerpy, Essen, Liège z Flander a Ganshoren, v oblasti literatury s organizací Passa Porta. Česká kultura získává mezi Belgičany mnoho přátel České republiky.

 Naši partneři

       


ČČ Brusel splupracuje s: 

 

V rámci sítě Českých center by Vás mohlo zajímat: