Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Transpoeƨie – poetická & evropská cesta v bruselském metru

Od 26. září, u příležitosti Evropského dne jazyků, EUNIC Brusel, ve spolupráci s STIB, vystaví básně umělců, pocházejících z celé Evropy, v jejich rodném jazyce a doplněné jejich francouzskými a nizozemskými překlady.

Londýn, Paříž, New York i Varšava, všechna tato města poznala skutečný úspěch se svými vydáními Básní na undergroundu, což inspirovalo Evropské národní kulturní instituty (EUNIC) vytvořit tento unikátní projekt v Bruselu. Uvedení prvního bruselského ročníku se časově shoduje s Evropským dnem jazyků a to 26. září.

Projekt se jmenuje Transpoeƨie a jeho cílem je oslavit lingvistické bohatství a rozdílnost kultur v rámci Evropské unie, prezentováním děl básníků pocházejících z celé Evropy mezinárodnímu publiku ve městě, které má téměř 3 miliony lidí dojíždějících denně z bruselských předměstí, turistů a jiných cestujících, projíždějících každým dnem linky bruselského metra.

Série básní umělců renomovaných, ambiciózních nebo na vzestupu, budou vystaveny během jednoho měsíce v jejich rodném jazyce a také ve verzích, přeložených do francouzštiny a nizozemštiny na veřejných prostranstvích belgické metropolitní zóny, podél koridorů a na nástupištích aby přetvořily běžnou přepravu na podněcující a obohacující cestu.

Na stránkách www.transpoesie.eu najdou milovníci poesie bližší informace o jednotlivých básnících a jejich dílech. Na  této interaktivní stránce je možné zanechat komentář, vyjádřit názory, podělit se o zkušenosti nebo také, pokud vás vede vaše básnické já, můžete napsat i vlastní báseň.

Pro uvedení této kampaně a Evropského dne jazyků 26. září, EUNIC s podporou mnoha partnerů, včetně všech institucí, které jsou členy EUNIC, STIB stejně jako Mezinárodní literární dům Passa Porta, uspořádají nejrůznější akce jako je četba básní, literární setkání a diskuze o mulitilingvismu a poesii.