Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

DESIGN FOR FOOD - THE TASTE OF CHANGE

Bývalé Mezinárodní bienale designu, RECIPROCITY design liège, nyní trienale bylo založeno roku 2002 panem Paulem-Emilem Mottardem, krajským poslancem pro kulturu a prezidentem Zemského úřadu uměleckých řemesel v Liège. Ročník 2015 se bude zajímat o design a jeho propojení se sociálním sektorem v oblasti stravování. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro setkání místních i mezinárodních aktérů, profesionálů, médií i širokého publika za účelem rozpoutat rozsáhlou debatu o tom, jakou roli hraje design v dnešním světě. RECIPROCITY je míněna jako nástroj setkávání, práce a sdílení informací, jejímž cílem je přispět ke stálému a udržitelnému rozvoji.

RECIPROCITY design liège 2015 - Mezinárodní trienale design & sociální inovace
Liège (Belgie) 1.10. – 1.11.2015  

Hlavní výstavy letošního ročníku se zaměří na lokální problémy centra města a regionu Liège, tj. sociální sloučení a stravování: rozvoj sektoru zemědělskopotravinářského krátkého okruhu ve spojení s designem, přesněji nové systémy spolupráce, uchovávání a distribuce.

Nicméně RECIPROCITY se otevře i architektuře a grafice jakožto prostoru reflexe spojené s procesem sociální a ekonomické inovace města a regionu.

Výzva k předkládání projektů:
T
ermín odevzdání přihlášek: 31.3.2015 před půlnocí
Komu - školy, studenti, designéři (design produktů, grafický design, interiérové návrhářství, design služeb, design za sociální inovaci)
Téma - DESIGN FOR FOOD spojeno s tématikou Světové výstavy 2015 v Miláně: FEEDING THE PLANET, ENERGY FOR LIFETHE TASTE OF CHANGE je chuť změny nebo změna chuti, stylu života, konzumace, konzervace, produkce, distribuce potravin; kulturní různorodost, biodiverzita, atd.
Cíle - zdůraznit hodnotu trvale udržitelných řešení přípravy, uchovávání, rozdělování a sdílení potravin a to:
snižováním energie nutné k přípravě a uchovávání potravin
minimalizováním množství odpadu při vaření a balení
upozorňováním na kvalitu potravin (zdraví a hygiena)
šířením a sdílením tradic, kulturní různorodosti a biodiverzity
srovnáním místa, věcí a rituálů spojených s konzumací jídla ve smyslu „podpořit“ sociální soudržnost• nabízením trvalých a komunitních systémů distribuce (nové formy cateringu, pop-up restaurací & street food)
vytvářením produkčních sítí (městské zahrádky, krátké obvody) a distribučních sítí (seskupený nákup a další)

Kritéria výběru - hodnocení projektu závisí na jeho kvalitě v následujících bodech:
pertinence projektu v závislosti na daném tématu, přičemž bude hodnocena i estetická stránka, funkčnost navrhovaného systému či služby a dále její etický aspekt
autentičnost a originalita konceptu
stupeň inovace – funkce, materiál, sestavení a/nebo nabízené řešení

Nabízený projekt musí obsahovat účelový předmět, projekt nebo službu, který nabízí životaschopné řešení nastíněné problematiky a to v podobě konečného produktu, prototypu, videa, makety, jehož max. velikost je 1m3. Pokud se jedná o instalaci větších rozměrů, vedení si vyhrazuje právo rozhodnout i jeho přijetí nebo odmítnutí.

Výstava přijme pouze projekty dokončené: instalace, produkty či dokumenty (fotografie, video). Přihlášení je možné pouze prostřednictvím formuláře na internetových stránkách.

Přihláška musí být napsána ve francouzském a/nebo anglickém jazyce a musí obsahovat následující dokumenty:
max. 5 řádků popisu obsahu profese kadidáta + URL site web
detailní popis projektu so technickým popisem (název, rok, materiály, rozměry)o max. 15 řádků vysvětlení konceptu a procesu realizace
vizuální přílohy 1 portrét max. 4 fotografie projektu (hotový objekt, prototyp, video, makety)Fotografie musí být ve formátu jpg v malém rozlišení (72 dpi), max. 1MB.

Pokud je projekt vybrán, žádáme o zaslání fotografií ve velkém rozlišení pro zařazení do katalogu. Také musí být pojmenovány a doplněny o copyright.

Obecné informace - Název výstavy:  THE TASTE OF CHANGE – design for foodPočet vybraných:  60 objektů/projektůMísto:  Musée de la vie wallonne – Espace Saint-Antoine, Liège (Belgie)

Pořadatel - Giovanna Massoni

Předání 3 cen (Mezinárodní, Euregio, Wallonie) v hodnotě 5 000 € každá během otevření výstavy 1. října 2015.
Výběrová komise Wallonie-Bruxelles a Eurégio Meuse-Rhin : Liègem Belgie – duben 2015.
Výběrová komise mezinárodní ceny: Milan, Itálie – konec června 2015 – v rámci dne RECIPROCITY organizovaného během Týdnu Valonska v Belgickém pavilonu EXPO Milano 2015 – 1. května – 31 října 2015.Předseda výběrové komise je pan Alok Nandi (Architempo – coCreationcamp, creative director, interaction designer, přednášející na Institutu Paula Bocuse v Lyonu, předseda poroty Food Design pro Core77 Awards 2012).

Více informací k dispozici:
Giovanna Massoni, Clio Brzakala nebo Stéphanie Vessière - reciprocity@walloniedesign.be
CUMULUS – www.cumulusassociation.org 
DROME magazíne – www.dromemagazine.com
YOOKÔ – www.yooko.fr

Kontakt: 
http://thetasteofchange.designliege.be/

RECIPROCITY design liège
Výtvarné ředitelství: Giovanna Massoni
Odpovědný vedoucí: Stéphanie Vessièrerue des Croisiers, 17B-4000 LiègeT +32 (0)4 237 97 46
e-mail: reciprocity@walloniedesign.be