Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Tady a Ted - současný český komiks

Ještě nikdy se český komiks nevyvíjel tak dynamicky a tak dlouho bez rušivých vnějších zásahů. Díky tomu v posledních dvou dekádách vstoupily na místní scénu už tři autorské vlny, které mají možnost svobodně tvořit a publikovat. Jejich situaci sice poněkud limituje velikost českého trhu i po dlouhé roky narušovaná domácí tradice, přesto je díky nim český komiks žánrově pestřejší, než kdy byl, a slaví vůbec první mezinárodní úspěchy.

KURÁTOŘI: PAVEL KOŘÍNEK, TOMÁŠ PROKŮPEK

České centrum Brusel uvádí autory komiksů na téma Tady a teď v online podobě u příležitosti bruselského komiksového festivalu a ve spolupráci s EUNIC - sdružením evropských kulturních institutů jako součást online programu s názvem 'European Comic Strip Weekend'.

AUTOŘI A AUTORKY + QnA
(c) Czech Centres

Pavel Čech 

Stává se ti, že tě hodně překvapí reakce tvých čtenářů tam kdesi v dálce? Že je tvé komiksy osloví třeba úplně jinak, než jsi zamýšlel?

 

Během těch let jsem pár reakcí ze světa na moje komiksy měl, ale že bych si pamatoval nějaké kuriozity, co se týče pochopení mé práce, to ani ne. To spíš já si občas představoval, jak může někdo z jiné kultury vnímat věci vyvěrající z mých osobních prožitků, které jsou zákonitě ovlivňovány kulturním prostředím, filmy, četbou... Je to vlastně záhada, jak jsou si lidé tolik podobní, že něco tak subtilního jako je humor, funguje na stejných principech všude na světě velice podobně. 

 

 

Jiří Grus 

Tady a teď je pro tebe – alespoň tedy podle toho stránkového komiksu – mezním okamžikem partnerského vztahu, kdy už se před všemi těmi křivdami nelze schovat ani pod stolem. Máme to číst jako nějaké podobenství ke stavu světa?

 

Zajímá mě základní stav - muž/žena v propojení. Jak v tom obstát, ve všednosti, v kulise domova, když se nepříjemné či dlouho zasuté věci vyvalí a všechny racionální pojistky přestanou fungovat. Pokud si svět skutečně vytváříme v závislosti na míře uvědomění, je pro mě toto základní otázka a úkol.

 

(c) Czech Centres
(c)Czech Centres

Karel Jerie 

Zažíváš někdy i v dospělosti ten dětský pocit okouzlení, že tě rozečtený komiks dokázal z tady a teď přenést někam úplně jinam?

 

Ano, stále to funguje. Mám dokonce pocit, že to začíná fungovat i obráceně, že fantastické příběhy ožívají v mém běžném životě. Fantazie a realita, to totiž nejsou dva oddělené světy. Navzájem se prolínají a tvoří nerozlučný celek. Symbolické příběhy ožívají v realitě skrze archetypy, které jsou základem každého dobrého příběhu. Děti tuhle fantastickou realitu žijí. Je potřeba si tuhle schopnost z dětství pěstovat a neztrácet!

 

 


Štěpánka Jislová 

Tvůj komiks může na čtenáře působit trochu enigmaticky: zaznívají tam tóny o nedorozumění, politickém konfliktu, zároveň z něj ale lze vyčíst i nějakou pospolitost, ochotu k osobnímu zapojení se. Může podle tebe komiks současné společnosti nějak přispět v překonávání bariér a propastí?

 

Jeden z nejzajímavějších žánrů současného komiksu je autobiografie, kde komiks jako médium může skutečně zazářit. Autor zpracovává příběh, který sám prožil. Jako scenárista má k dispozici veškerý materiál a díky přímému spojení mezi rukou a hlavou přenáší na papír svůj zážitek v nezředěné podobě. Jsou to právě tyto niterné příběhy, jejichž sdílením lze stavět mosty. Mosty, které se jinak než z empatie a pochopení postavit nedají.

 


(c) Czech Centres
(c) Czech Centres

Lucie Lomová 

Jaké největší dobrodružství je možné při čtení komiksu zažít?

 

Při čtení komiksu můžete: - usnout a: / - nic se vám nezdá / - ve snu zažijete dobrodružství / - vrazit hlavou do sloupu a: / - nic se vám nestane / - odvezou vás do nemocnice, kde zažijete dobrodružství / - přejet svoji stanici a: / - ztratíte hodně času / - dojedete do neznáma, kde zažijete dobrodružství /

... a ještě několik dalších možností.

 


Vojtěch Mašek 

Ve tvých komiksech se často objevují motivy nekontrolovaného bujení, organického růstu. Odráží se v tom tvá typická tvůrčí metoda?

 

Myslím, že ano. Často je pro mou tvorbu spouštěčem obrázek nebo fotografie, která generuje příběh. Děj potom takto organicky vyrůstá a rozvíjí tento impuls. Zároveň je jedním z mých témat druhý pohled na každodenní realitu a odhalování jejích paralelních stránek, něčeho, co by se dalo nazvat skrytým světem za zrcadlem.

 


(c) Czech Centres
(c) Czech Centres

Karel Osoha 

Máš někdy při kreslení zábavných komiksových příběhů pochyby, jestli bys místo toho raději neměl nějak aktivněji přispět k nápravě světa?

 

Nevím, jestli je to leností, nebo mým přirozeným ostychem, ale myslím, že na přímý dobročinný čin se spíše necítím. Nedělám si o svém charakteru iluze. Tedy myslím, že bych měl, ale neudělám to. Na druhou stranu vím, nakolik věci stejného typu, které tvořím (možná kvůli tomu jsem se do tvorby chtěl pustit a vytrval v ní), pomohly nebo zpříjemnily život mně. Tak snad to tak obratem zafunguje na ostatní.

 


Marek Rubec 

Věříš, že by komiksy mohly napomoci tomu, aby pod sebou lidstvo začalo podřezávat větev trochu méně intenzivně?

 

Bylo by to krásné, kdyby komiksy měly takovou čarovnou moc! Snažím se být optimista a věřím, že čas komiksů teprve přijde. Komiks by mohl být burcujícím médiem skoro jako svého času býval film. Až bude skutečně nejhůř, možná si vzpomeneme třeba na zázračné schopnosti Spider-Mana, sílu a výbušnou energii Hulka nebo Obelixe, odvahu Tintina, vynálezy pana Semtamťuka, praktickou racionalitu Fifinky a soudržnost a dobré skutky Rychlých šípů. To nám může být inspirací pro boj se vším tím zlem, které nás obklopuje. Bohužel, zůstávám skeptikem (i když v malinkou možnost tajně věřím).

 


(c) Czech Centres
(c) Czech Centres

Lenka Šimečková 

Kdybys nemusela žít tady a teď, jaký svět nebo epochu by sis vybrala?

 

Historické epochy jsou zrádné, protože si v nich mnoho věcí idealizujeme a jiné zase démonizujeme. Vybrala bych si tedy něco, co se mi zdá jako bezpečná možnost, a to dobu před tím, než jakýkoliv svět vůbec existoval, před velkým třeskem, být jen nějaká abstraktní energie bez starostí, poletující si v prázdnu.

 

Jaromír Švejdík 

Tvůj Tady a teď komiks zachycuje sen, se vší tou jeho přízračnou a neuchopitelnou logikou. Je pro tě komiks dobrým médiem k zachycením snění?

 

Miluji komiks právě z toho důvodu, že je to absolutně svobodné medium. Svobodná komunikace s příjemcem. Vlastně se komiksem můžeme podívat na realitu jakoby přes křivé zrcadlo, barevné sklíčko, a vše se stává snem. Rád bořím hranice mezi realitou a snem.

 

(c) Czech Centres


Projekt volně navazuje na předchozí modulární výstavu Mezitím na jiném místě – Století českého komiksu

Iniciátor a organizátor: Česká centra

Partneři: Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Moravské zemské muzeum v Brně

Vedoucí projektu: Anna Hrabáčková

Autoři textů a kurátoři: Pavel Kořínek, Tomáš Prokůpek

Grafický koncept: Magdalena Prudíková

 

PAVEL KOŘÍNEK

Pavel Kořínek (1981, Česká Lípa) působí jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., komiksový teoretik, historik a publicista. V letech 2010–2012 byl hlavním řešitelem grantového projektu GAČR Komiks: dějiny–teorie, jehož hlavními výstupy byly dvousvazkové Dějiny československého komiksu 20. století (2014), připravené společně s Tomášem Prokůpkem, Martinem Foretem a Michalem Jarešem, a úvodová monografie V panelech a bublinách: Kapitoly z teorie komiksu (spolu s Martinem Foretem a Michalem Jarešem, 2015). V posledních letech připravil rozsáhlé knihy o seriálech Punťa (2018, spolu s Lucií Kořínkovou) a Čtyřlístek (2019). Kurátorsky a editorsky se podílel na výstavních projektech Signály z neznáma. Český komiks 1922–2012 (Brno – Praha – Pardubice, 2012 a 2013), 100 Years of Czech Comics (Tokio, 2017) a Mezitím na jiném místě (2018–2019, výstava realizovaná Českými centry, více než 30 uvedení). Je zakládajícím členem Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR, v. v. i., a FF UP. K domácímu komiksu, jeho dějinám a teorii zacílené kurzy vyučoval na FF UK a FF MU, od roku 2018 působí též jako předseda výboru České akademie komiksu.

 

TOMÁŠ PROKŮPEK

Tomáš Prokůpek (1975, Valašské Meziříčí) je vedoucím Oddělení dějin literatury Moravského zemského muza v Brně, specializuje se na historii a současnost středoevropského komiksu. Autorsky se podílel na publikacích Dějiny československého komiksu 20. století (s Pavlem Kořínkem, Martinem Foretem a Michalem Jarešem, 2015) a Před komiksem. Formování českého obrázkového seriálu ve 2. polovině XIX. Století (s Martinem Foretem, 2016). Pod jeho vedením vznikla obsáhlá kolektivní monografie Ondřej Sekora: Mravenčí a jiné práce (2019). Jako kurátor spolupracoval na výstavních projektech Signály z neznáma, Český komiks 1922–2012 (Brno – Praha – Pardubice, 2012–2013) nebo Mezitím na jiném místě: Století českého komiksu (Jeruzalém – Kyjev – Manila – Sofia – Soul atd., 2018–2020). Samostatně připravil výstavy Generace nula, Nová vlna českého a slovenského komiksu (Brno – Praha – Paříž – Stockholm, 2007–2009) nebo Ferda Mravenec a jeho tvůrce Ondřej Sekora (Paříž – Varšava – Tokio, 2017–2019). Je členem Centra pro studia komiksu ÚČL AV ČR, v. v. i., a FF UP a editorem komiksové revue AARGH