Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Robert Bárta představí své dílo “MOVE IT!”

Robert Bárta, umělec narozený v Praze v roce 1975, žijící a tvořící v Berlíně se představí letos v Bruselu poprvé. V rámci otevření projektového prostoru DO NOT OPEN, kde bude vystaveno jeho dílo „MOVE IT!“ a na expozici L’origine des choses ve výstavních prostorách v CENTRALE électrique bude pak k vidění Bartovo „Roso Corsa“.

DO NOT OPEN je prostorem vytvořeným umělci pro umělce a jejich možnost svobodně se vyjádřit.

Dílem „MOVE IT!“ se Bára věnuje otázkám o fyzikálních zákonitostech pohybu. K vlastnímu vyjádření využil metafory v podobě plastového kaktusu, který díky instalovanému přístroji udržuje v perpetuálním pohybu kruhovou obruč.

Instalace bude k vidění mezi 21. únorem a 6. dubnem 2013 v prostorách DO NOT OPEN, 24 hodin denně 7 dní v týdnu a to přímo z ulice: Rue d’Albanie 47, 1060 Brusel (St-Gilles).

V rámci skupinové výstavy “L’origine des choses”, pořádané v Centrále pro současné umění v Bruselu, představí Robert Barta své dílo „rosso corsa“. Expozice “L’origine des choses” je inspirována výrokem řeckého básníka Vergilia „Šťasten je ten, kdo zná původ věcí“, a snaží se jít přímo ke kořenům myšlení a tvůrčího procesu umělce, který se stává pozorovatelem světa v umělecké tvorbě.

Výstava bude probíhat ve všech galeriích Centrály pro současné umění, Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Brussels a soustředí se především na mladou francouzskou scénu, která je ve sbírce široce zastoupena.

Expozice bude k vidění mezi 7. březnem a 9. červnem 2013 v CENTRALE électrique for contemporary art
Place Sainte-Catherine 44 - 1000 Brusel.

Více informací:

http://www.donotopen.org/project_space/move-it/

http://www.centrale-art.be/