Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výzva k předkládání projektů pro české kurátory/ky - Rezidence v RAVI Liège

Mezinárodní centrum pro současné umění MeetFactory, České centrum Brusel, Institut umění Praha, rezidenční centrum RAVI Liège a Wallonie – Bruxelles International iniciují novou výzvu k předkládání žádostí pro měsíční rezidenční pobyt českého kurátora/ky v belgickém Lutychu.

RAVI (Résidences-Ateliers Vivegnis International) jsou komplexem bytů a industriálních ateliérů v nově vzniklé čtvrti Vivegnis, Saint-Leonard v belgickém městě Lutych. Cílem RAVI je podporovat tvorbu lokálně žijících a pracujících umělců, ale také mobilitu umělců a dalších kulturních profesionálů ze zahraničí. RAVI chce pomoci umělcům rozvíjet jejich praxi, ale také je vyzývá k zapojení se do lokálního dění a do konfrontace s místním prostředím. RAVI si také klade za cíl propojovat lokální autority s kulturními profesionály, a tím ovlivňovat zaměření místní kulturní politiky, a vytvářet podmínky pro dialog mezi současným uměním a širokou veřejností.

Oblasti zájmu a podmínky výzvy:
Výzva je otevřena kurátorům / kám se zájmem o současné výtvarné umění, a partikulárně se zájmem o kulturní dění a uměleckou scénu v Lutychu.

Rezidence českého kurátora/ky zahrnuje:
- ubytování a ateliér v RAVI Liège
- zpáteční dopravu z místa pobytu v České republice do Liège v ekonomické třídě, do výše max. 200 €
- fixní příspěvek na výlohy ve výši 700 €
- Produkční podporu a networking ze strany RAVI Liège

Termín rezidence:
Rezidence se bude konat od 15. listopadu do 15. prosince. Rezidenci není možné absolvovat ve více částech.

Žádost musí být napsána v anglickém a / nebo ve francouzském jazyce a musí obsahovat:
- profesní životopis;
- motivační dopis (v délce max 1 stránky A4)
- portfolio realizovaných výstav či jinou dokumentaci proběhlých projektů (webové stránky, blog, foto či videodokumentace aj.)

Vzhledem k silně frankofonnímu prostředí je znalost francouzského jazyka výhodou. Výzva není věkově omezena. Na závěr rezidence je vyžadována prezentace výsledků výzkumu v podobě závěrečné zprávy.

Výběrové řízení:
Umělecká rada bude obdržené žádosti zkoumat na začátku září 2014. Finální výběr českého kurátora učiní belgická strana na základě doporučení českého partnera.

Komise si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoli projekt bez odůvodnění svého rozhodnutí. Rozhodnutí komise je konečné a není možné se proti němu odvolat. Partnerské instituce si vyhrazují právo pozastavit, zkrátit, prodloužit nebo odložit Výzvu k předkládání žádostí pro české kurátory: Rezidence v RAVI Liège.

Uchazeči budou o výsledcích řízení kontaktováni emailem.

Termín pro podání žádostí: do 15. srpna 2014 včetně.
Přihlášky posílejte kurátorce rezidenčního programu MeetFactory Zuzaně Jakalové na: opencall@meetfactory.cz
Více informací:
http://www.meetfactory.cz/en/
http://www.ravi-liege.eu/