Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Výběrové řízení na rezidenci v BUDA v Kortrijku na jaro 2015

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury, Českým centrem v Bruselu a BUDA Kortrijk vypisují výběrové řízení na dvoutýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance v kulturním centru BUDA v Kortrijku v období 27.dubna až 10. května 2015. BUDA Arts Center se nachází ve městě Kortrijk, Flandry. BUDA pracuje na třech pilířích: artové kino, prostor pro umělecké taneční residence a organizátor festivalů.

Ročně na residenční pobyty BUDA uvítá 45 až 50 kompanií. Při residenci je k dispozici taneční studio (+/- 100m2). Umělci jsou ubytováni v jednom z rezidenčních domů a během pracovních dnů dostávají oběd. Je možné domluvit malou prezentaci na závěr pobytu pro zvané publikum. Více informací na http://www.budakortrijk.be/nl

Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti tance, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny.

Počet účastníků je max. 3, budou jim hrazeny cestovní náklady, ubytování (byt s kuchyní), strava v pracovní dny a příspěvek na rezidenci ve výši 1 000 eur. Residenti budou mít k dispozici taneční studio v prostorách BUDA Kortrijk.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran. 
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi (emailem, v případě rozsáhlých souborů přes uschovna.cz apod.)

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek
10. prosince 2014

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací.
•    Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 5. ledna 2015
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
•    Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

Přihláška: