Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Přihlašte své projekty na Nuit Blanche

Nuit Blanche, která bude letos probíhat v sobotu 7. října 2017, je jednou z nejdůležitějších kulturních událostí na bruselské scéně. Cílem projektu je na jednu noc oživit vybranou čtvrť Bruselu uměleckými intervencemi, a to od video projekcí přes divadelní či hudební vystoupení až po nejrůznější interaktivní instalace a umožnit tak široké veřejnosti poznat své město jinak. Návrh svého projektu můžete podat do 19. března 2017.

Kulturní místa, ulice, náměstí, výlohy, kostely, fontány, školní hřiště, parkoviště - to vše mohou být potenciálně místa pro realizace nových nápadů. Letošní téma „Hry o moc“ lze chápat v nejširším slova smyslu. Celou akci pořádá město Brusel a mezi účastníky jsou nejen místní, ale i zahraniční umělci.

České centrum v Bruselu nabízí asistenci při vypracování projektu a v případě, že bude vybrán, i při jeho realizaci.

V minulých letech se na Nuit Blanche podílely i dva české projekty: Archifon II. Tomáše Dvořáka a Dana Gregora a The Treenimal Escape Lindy Čihařové. Archifon II. se stal nejoblíbenějším projektem tohoto vydání Nuit Blanche a navštívilo ho cca 3500 diváků.

Obecné informace: 

  • Projekty mohou být uvnitř i venku, s identifikací nejvhodnějšího místa pomůže město Brusel podle návrhu projektu (popř. už při přípravě může asistovat ČC Brusel).
  • Je možné přijet i na obhlídku místa před akcí, náklady na tuto cestu je možné zahrnout do rozpočtu, který je pro vnější projekty mezi 2,500 a 20,000 EUR (nejvyšší částka vždy určena pro domácí projekty) a vnitřními projekty 1,000 až 7,000 EUR celkově.
  • ČC Brusel může nabídnout ubytování pro až 4 osoby (náklady na ubytování pak není nutné zahrnout do rozpočtu).
  • Důraz je kladen na to, aby projekt mohl zhlédnout velký počet lidí, na originalitu, a také na možnost interakce (např. Archifon mohli ovládat všichni zájemci prostřednictvím laserových ukazovátek – http://www.initi.org/workss/archifon-ii/) – nejčastěji se jedná o audiovizuální projekty či živé performance, v případě performance by se tato měla opakovat několikrát za noc a měla by mít délku max. 30min.
  • Akce není určená pro děti, takže projekty pro děti nejsou přijímány.
  • Akce probíhá od 7 hod. večer do 3 hod. ráno a neměla by tedy výrazně rušit noční klid, pokud půjde o venkovní instalaci
Podrobnosti o projektu a podmínkách přijetí najdete na webové stránce a v tomto souboru

Dotazy ohledně vašich projektů můžete zasílat na email: prunerova@czech.cz

Kdy: 7. října 2017

Kde: Brusel, čtvrť „Libertés“ v blízkosti parc Royal (dříve „Notre-Dame-aux-Neiges“)