Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Nová verze portálu CzechLit

23. 9. 2015. Od prvního září 2015 je na adrese www.CzechLit.cz přístupná nová, inovativní a uživatelsky přívětivá podoba portálu CzechLit, propagujícího českou literaturu. Obsah webového portálu s podtitulem Czech Literature Online je určen třem uživatelským skupinám – zahraničním čtenářům, překladatelům a nakladatelům.

Pomocí promyšlené navigace se příslušníkům různých skupin s různými preferencemi nabízejí jim konvenující obsahy, a to hned ve čtyřech jazykových mutacích: anglické, německé, polské a české. Středem zájmu jsou knihy, konkrétně nově vyšlé knihy v češtině a nově vyšlé překlady. Krom přehledu knih a autorů web uživatelům nabízí i informace o událostech souvisejících s českou literaturou, jakož i obsáhlejší „Téma měsíce“. Zahraničním nakladatelům a překladatelům potom poskytuje informace potřebné k tomu, aby mohli vydat a propagovat českou knihu ve svých zemích. Stejný důraz jako na obsah je kladen i na přehlednou a moderní grafickou úpravu.

„Věříme, že v českém jazyce vznikají vynikající literární díla a chceme přispět k tomu, aby se o nich příjemnou formou dovědělo co nejvíce zahraničních čtenářů,“ říká šéfredaktor David Zábranský. Projekt je finančně zajištěn prostředky Ministerstva kultury ČR.

Kontakt pro média:

David Zábranský
Šéfredaktor
E editorinchief@czechlit.cz

Viktor Debnár
Literární sekce Institutu umění
T +420/224 809 119
viktor.debnar@institutumeni.cz, info@czechlit.cz