Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Nakladatelství Větrné mlýny pořádají Bohemistický seminář

15. 4. 2015. Během tohoto semináře, který organizují Větrné mlýny pro Ministerstvo kultury České republiky, účastníci poznají soudobý literární život, vypraví se za katolickou literaturou do Staré Říše na Vysočině, ale také za tou socrealistickou na „zámek spisovatelů“ Dobříš. Na obou místech se psaly dějiny.

Program semináře zahrnuje setkání se spisovateli, autorská čtení, teoretické literárněhistorické přednášky, na překládání české literatury orientované dílny, možnost seznámit se s literárním provozem. 

Seminář se uskuteční od 11. do 15. července 2015. Účastníci semináře si hradí cestovní výlohy a účastnický poplatek ve výši 80 €. Poplatek zahrnuje ubytování, účast na semináři, společnou dopravu v ČR, občerstvení a další. Na základě žádosti účastníka může být poplatek snížen, případně zcela prominut.

V případě zájmu prosím kontaktujte společnost Větrné mlýny na adrese obadalkova@vetrnemlyny.cz nejpozději do 2. 5. 2015. Do přílohy tohoto emailu je nutné přidat krátký motivační dopis se základními informacemi.

Více na: http://www.vetrnemlyny.cz/aktuality/99-Bohemisticky-seminar-2015

Termín konání: 11.–15. 7. 2015
Účastnický poplatek: 80 €