Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Kurzy ČJ 2019/2020

Večerní kurzy - ULB

Centrum českých studií na ULB pořádá jako každý rok večerní kurzy českého jazyka. Kurzy začínají v říjnu na kampusu Solbosch ULB.
Cena:105€/semestr
Pro více informací se můžete obrátit přímo na cet@ulb.ac.bejelinkova.adela@yahoo.com

 

Česká škola bez hranic - kurzy českého jazyka pro dospělé

Místo: ČŠBH Brusel, avenue A. Buyl 152, 1050 Bruxelles
Dny a úrovně: mírně pokročilí a středně pokročílí - pondělí (úroveň A1 - A2). Kurz pro úplné začátečníky, ani žádné jiné úrovně letos ve škole nebudou. Účastníci budou mít během školního roku 60 hodin kurzu, dvě hodiny týdně. 
Čas: vždy od 19:00 do 21:00. Kurzy začínají v týdnu od 23. září 2019.
Vyučující: Olga Schmalzriedová (Podzimková): czech.in.belgium@gmail.com
Podmínky: vyučování ve skupině bude zahájeno, pokud se do skupiny přihlásí minimálně 5 účastníků. Poplatek se platí buď 2x ročně - 120 € za semestr nebo 1x ročně - 210 € za celý školní rok. Studenti s platným studentským průkazem zaplatí 100 € za semestr nebo 180 € za celý rok. Informace o platbě a kalendář kurzů zašle vyučující zájemcům na požádání.

Přihlašovací formulář ZDE.

 

Univerzitní studia češtiny

Univerzita ULB nabízí studentům možnost studia češtiny. Slavistika patří pod katedru jazyků a moderní literatury a je součástí filosofické fakulty.

Více informací: http://www.ulb.ac.be/philo/slavistique/slavistique.html