Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Divadelní představení „Continent Kafka“ v kulturním centru Jacques Franck v Bruselu

Divadlo Rideau de Bruxelles spolu s kulturním centrem Jacques Franck v Bruselu uvede humorně okořeněné divadelní představení režiséra Pascala Crocheta o posledních dnech života slavného spisovatele Franze Kafky. České centrum v Bruselu vás srdečně zve na fantaskní představení, kde se realita prolíná s fikcí, a kde autorovo dílo zaplavují halucinace. Podtitulem představení jsou Kafkova známá slova, že „kniha musí být sekyrou na zamrzlé moře v nás,“ tedy onou pomyslnou ránou do hlavy. Přestavení se budou konat od 9. do 27. října v prostorách kulturního centra Jacques Franck.

Franz Kafka (1883 - 1924) byl pražský, německy píšící spisovatel židovského původu. Narodil se v rodině židovského velkoobchodníka na Malé straně. Jeho dětství, stejně jako později jeho dílo, bylo ovlivněno špatným vztahem s otcem. V letech 1901 až 1906 studoval práva na německé části Karlo-Ferdinandovy univerzity a k tomu navštěvoval přednášky germanistiky a dějin umění. Přátelil se s Maxem Brodem, který zůstal jeden z jeho mála přátel až do smrti. Kafka se lidem vyhýbal a stejně tak komplikovaný byl i jeho vztah k ženám. Autor sám byl, stejně jako jeho hrdinové, depresivní, nešťastný, neúspěšný, nenápadný a slabý – a to jak tělesně tak psychicky.

Postupem ve vytváření Kafkových příběhů je jakési „analyzování sebe sama“, ve kterém reflektuje svou vlastní povahu a rozvíjí ji v literárních postavách. Hlavním tématem, který v příbězích dominuje je moc, výkon moci, příjímání jí jejími poddanými a hlavní postava vyskytující se uprostřed toho všeho. Vůbec nejdůležitějším rysem je touha být ponižován, na kterou je ovšem nahlíženo ironicky a s humorem autorovy vlastním. V jeho dílech se setkáme s duševní rozpolceností, izolovaností i s pocitem vyřazenosti.

Kafkovo dílo bylo za jeho života téměř neznámé a uznání se dočkal až po své smrti, zejména po 2. světové válce. Jako první vydal povídku Rozjímání, o rok později román Proměna. Dnes patří mezi nejuznávanější spisovatele 20. století a inovátory románové formy vyprávění.  Ve své závěti doslova žádal, aby jeho veškeré nezveřejněné dílo, bylo zničeno. Toto přání naštěstí nerespektoval Max Brod a dílo vydal. Jedná se mimo jiné o romány Proces, Popis jednoho zápasu či Zámek.

Rideau de Bruxelles je frankofonní divadlo založené v roce 1943 jako součást BOZAR - Palais des Beaux-Arts v Bruselu. Zakladatelem byl mladý herec a režisér Claude Etienne, který také divadlo řídil 49 let. Le Rideau byla první vlámsko-belgická organizace, která systematizovala poptávku divadelních her po belgických autorech. Mezi autory, jejichž díla byla v divadle hrána a/i přeložena do francouzštiny jsou mimo jiné i díla Václava Havla. Divadlo, které spolupracuje s mnoha organizacemi na belgické i mezinárodní scéně a organizuje divadelní setkání s veřejností, je momentálně od roku 2011 kočovné a intenzivně hledá své příští působiště.

Ve středu 10. října se po odehraném představení uskuteční setkání s režisérem Pascalem Crechetem a s celým divadelním souborem.

Místo: Kulturní centrum Jacques Franck, Chaussée de Waterloo 94, 1060 Saint-Gilles

Datum a čas: od 9-27/10, od 20:30 do 22:00, každý den kromě střed od 19:30 a neděle 21/10 od 15:00.

Vstupné: 8˃18€

Více informací: http://www.rideaudebruxelles.be/

Telefonická rezervace vstupenek: 02-737.16.01