Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Edvard Beneš neboli zrcadlo českého osudu ve XX. století

Přednáška Antoine Marèse, profesora na Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne. Pod záštitou J. E. paní Mileny Vicenové, velvyslankyně, stálé představitelky České republiky při Evropské unii. Následuje číše vína.

Přednáška o Edvardu Benešovi bude o evropské politice v první polovině dvacátého století. Jak byla překreslena mapa Evropy po I. světové válce ? Jak se mohly malé státy prosadit a existovat na mezinárodní scéně v meziválečném období ? Jak obnovit nezávislost ztracenou v bouři vyvolané nacismem. Jak si udržet samostatnost v Evropě pod kuratelou « osvoboditelů ». Na takovéto výzvy musel odpovídat Edvard Beneš během více než třiceti let své politické a mezinárodní činnosti.   

Edvard Beneš (1884-1948), v roce 1913 odborný asistent v oboru sociologie na Univerzitě Karlově v Praze, během první světové války v exilu ve Francii, ministr zahraničních věcí v letech 1918-1935, prezident republiky v letech 1935-38, poté vůdce exilu a nový prezident republiky v období od dubna 1945 do června 1948, je slavnou osobností, která symbolizuje zrod československého státu a českou tragédii v dvacátém století.

___________________________________________________________________________________________________________

Antoine Marès vede od roku 2004 katedru soudobých dějin  střední Evropy na Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Předtím byl ředitelem Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES) v Praze. Řídí Institut Pierre Renouvin a master Soudobé dějiny zahraničních vztahů a zahraničních zemí (Université Paris 1) a dále časopis Relations internationales. V letech 2002 - 2007 byl prezidentem Institut d’études slaves, nyní je jeho vice-prezidentem.

Výběr posledních publikací: Histoire des Tchèques et des Slovaques, Perrin-Tempus, 2005, Europe médiane. Aux sources des identités nationales (s kolektivem autorů), Institut d’études slaves, 2005, Europe et culture. Du rêve européen aux réalités (ved. autor), IES, 2005, Culture et politique étrangère des démocraties populaires (ved. autor), IES, 2007. Hubert Masařík, Le dernier témoin de Munich. Un diplomate tchécoslovaque dans la tourmente européenne (1918-1941), Lausanne, Éditions Noir sur Blanc, 2006 (překlad, úvod, anotace). T. G. Masaryk, un intellectuel européen en politique 1850-1937 (spolueditor), IES, 2007, « Mémoire de la Première Guerre mondiale  en Europe médiane » (ved. autor), Guerres mondiales et conflits contemporains, octobre 2007/228, PUF. Lieux de mémoire en Europe centrale (ved. autor), IES, 2009. La Tchécoslovaquie, sismographe de l’Europe (dir.), IES, 2009. Les intellectuels de l’Est exilés en France (s kolektivem autorů), Paris, IES, 2011.

 

Místo konání:

Représentation permanente de la République tchèque auprès de l'Union européenne, rue Caroly 15, 1050 Bruxelles (Métro Trône)

Datum:

8.6.2011 19:00

Organizátor:

České centrum