Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

CzechPlatform – Česká kultura v zahraničí!

CzechPlatform je otevřený informační portál monitoringu českých kulturních a kreativních průmyslů poskytovaný Českými centry. Cílem jednotného bezplatného portálu je mapovat aktivity v zahraničí podporované ze státních i soukromých zdrojů a přispívat k větší koordinaci a synergii české zahraniční prezentace.

CzechPlatform umožňuje:

  • zlepšit koordinaci aktivit české prezentace v zahraničí
  • zvýšit synergii prezentace konkrétní akce v zahraničí
  • monitorovat českou účast v zahraničí napříč uměleckými a dalšími obory, poskytovat analýzy

Uživatelem portálu může být bezplatně každý, kdo plánuje prezentaci svého díla v zahraničí a chce, aby se o jeho aktivitě vědělo. Stačí se do systému Czechplatform zapsat a informovat v předstihu o své zahraniční aktivitě. Díky pravidelnému monitoringu se o akci dozví české státní subjekty (zastupitelské úřady, Česká centra a další zastoupení státních agentur) působící v daném teritoriu a mohou nabídnout vhodnou spolupráci dle svých možností a šíře poskytovaných služeb. Portál dále nabízí informační servis 22 Českých center na třech kontinentech – webové stránky, e-newslettery, sociální sítě a osobní kontakty.

 

Další informace o projektu: CzechPlatform

Tel: +420 234 668 211, e-mail: info@czechplatform.cz